OBS OM heatindelningar

Andra stadiets dubbla svenska stafett är överbokad. Eftersom vi brukar få en del annulleringar och lag som aldrig startar, försöker vi, trots att lagantalet är 26 st, löpa stafetten i 3 finalheat.

Detta innebär att alla som deltar måste bekräfta sitt deltagande till tävlingskansliet senast lördagen den 19 maj med bekräftelselappen i kassen. Normalt gäller alltså att lappen inte behövs lämnas in ifall laguppställningen är korrekt, men nu gäller det att lämna in lappen för att bekräfta både deltagandet och laguppställningen.

P.g.a. detta har vi inte ännu gjort heatindelningen i denna stafett. Heatindelningen och startlistor publiceras strax efter 13-tiden på lö den 19 maj.

Heatindelningar Utan lag Normal Med sidbrytningar

 
5 x 80 m, pojkar, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 försök 180 lag 23 heat
Heat 1 upprop klockan 13:15, start klockan 13:30
1 55 Gripsholmsskolan lag 4
2 29 Dalsbruks skola lag 2
3 232 Yttermalax skola
4 48 Granhultsskolan
5 22 Chydenius skola
6 57 Grundskolan Norsen
7 66 Hangö Centralskola lag 2
8 4 Amosparkens skola lag 4
Heat 2 upprop klockan 13:18, start klockan 13:33
1 5 Amosparkens skola lag 5
2 248 Övermalax skola lag 2
3 191 Strandnäs skola
4 189 Storängens skola
5 181 Solf skola
6 186 Stenbackens skola
7 212 Vikinga skola lag 2
8 25 Cygnaeus Skola lag 3
Heat 3 upprop klockan 13:21, start klockan 13:36
1 56 Gripsholmsskolan lag 5
2 77 Höjdens skola lag 2
3 86 Kottby lågstadieskola
4 146 Oxhamns skola
5 128 Nedervetil skola
6 176 Smedsby skola
7 80 Karamalmens skola lag 2
8 192 Strandnäs skola lag 2
Heat 4 upprop klockan 13:24, start klockan 13:39
1 73 Hoplaxskolan lag 4
2 208 Vasa övningsskola lag 2
3 247 Övermalax skola
4 81 Katarinaskolan
5 177 Smedsby-Böle skola
6 41 Gammelbacka skola
7 142 Näs skola lag 2
8 67 Hangö Centralskola lag 3
Heat 5 upprop klockan 13:27, start klockan 13:42
1 101 Kvevlax skola lag 5
2 159 Seminarieskolan lag 2
3 132 Normens skola
4 225 Winellska skolan
5 16 Botby grundskola
6 254 Leppätien koulu
7 187 Stenbackens skola lag 2
8 236 Ytternäs skola lag 2
Heat 6 upprop klockan 13:30, start klockan 13:45
1 59 Grundskolan Norsen lag 3
2 147 Oxhamns skola lag 2
3 83 Kevätkummun koulu
4 219 Vindängens skola
5 70 Hoplaxskolan
6 171 Sjökulla skola
7 175 Skräbböle skola lag 2
8 179 Smedsby-Böle skola lag 3
Heat 7 upprop klockan 13:33, start klockan 13:48
1 183 Solf skola lag 3
2 37 Drumsö lågstadieskola lag 2
3 1 Amosparkens skola
4 158 Seminarieskolan
5 23 Cygnaeus Skola
6 151 S:t Karins svenska skola
7 172 Sjökulla skola lag 2
8 167 Sirkkala skola lag 4
Heat 8 upprop klockan 13:36, start klockan 13:51
1 227 Winellska skolan lag 3
2 178 Smedsby-Böle skola lag 2
3 174 Skräbböle skola
4 117 Mattlidens skola
5 49 Granhultsskolan lag 2
6 14 Boställskolan
7 133 Normens skola lag 2
8 160 Seminarieskolan lag 3
Heat 9 upprop klockan 13:39, start klockan 13:54
1 112 Malms skola lag 3
2 98 Kvevlax skola lag 2
3 222 Vårberga skola
4 130 Nordsjö lågstadieskola
5 71 Hoplaxskolan lag 2
6 76 Höjdens skola
7 251 Övernäs skola lag 2
8 213 Vikinga skola lag 3
Heat 10 upprop klockan 13:42, start klockan 13:57
1 100 Kvevlax skola lag 4
2 137 Norra Korsholms skola lag 2
3 32 Degerby skola
4 43 Generalshagens skola
5 118 Mattlidens skola lag 2
6 110 Malms skola
7 12 Bobäcks skola lag 2
8 173 Sjökulla skola lag 3
Heat 11 upprop klockan 13:45, start klockan 14:00
1 78 Höjdens skola lag 3
2 92 Kungsgårdsskolan lag 2
3 62 Haga skola
4 207 Vasa övningsskola
5 136 Norra Korsholms skola
6 235 Ytternäs skola
7 122 Minervaskolan lag 2
8 228 Winellska skolan lag 4
Heat 12 upprop klockan 13:48, start klockan 14:03
1 139 Norra Korsholms skola lag 4
2 69 Holm skola lag 2
3 244 Överesse skola
4 108 Lagstads skola
5 155 Sannäs skola
6 211 Vikinga skola
7 125 Mosebacke skola lag 2
8 123 Minervaskolan lag 3
Heat 13 upprop klockan 13:51, start klockan 14:06
1 185 Solf skola lag 5
2 90 Kristinestads skola lag 2
3 102 Kyrkbackens skola
4 36 Drumsö lågstadieskola
5 103 Kyrkfjärdens skola
6 144 Näse skola
7 87 Kottby lågstadieskola lag 2
8 54 Gripsholmsskolan lag 3
Heat 14 upprop klockan 13:54, start klockan 14:09
1 252 Övernäs skola lag 3
2 63 Haga skola lag 2
3 20 Centralskolan i Kronoby
4 194 Sundom skola
5 190 Storängens skola lag 2
6 196 Svenska samskolan i Tammerfors
7 162 Sibbo Kyrkoby skola lag 2
8 135 Normens skola lag 4
Heat 15 upprop klockan 13:57, start klockan 14:12
1 114 Malms skola lag 5
2 53 Gripsholmsskolan lag 2
3 141 Näs skola
4 39 Finno Skola
5 84 Koskeby skola
6 28 Dalsbruks skola
7 2 Amosparkens skola lag 2
8 166 Sirkkala skola lag 3
Heat 16 upprop klockan 14:00, start klockan 14:15
1 182 Solf skola lag 2
2 195 Sundom skola lag 2
3 89 Kristinestads skola
4 164 Sirkkala skola
5 52 Gripsholmsskolan
6 97 Kvevlax skola
7 45 Gerby skola lag 2
8 3 Amosparkens skola lag 3
Heat 17 upprop klockan 14:03, start klockan 14:18
1 99 Kvevlax skola lag 3
2 24 Cygnaeus Skola lag 2
3 93 Kvarnbackens skola
4 44 Gerby skola
5 33 Degerö lågstadieskola
6 119 Mikaelskolan
7 58 Grundskolan Norsen lag 2
8 134 Normens skola lag 3
Heat 18 upprop klockan 14:06, start klockan 14:21
1 88 Kottby lågstadieskola lag 3
2 104 Kyrkfjärdens skola lag 2
3 214 Vikingaåsens skola
4 161 Sibbo Kyrkoby skola
5 91 Kungsgårdsskolan
6 121 Minervaskolan
7 94 Kvarnbackens skola lag 2
8 72 Hoplaxskolan lag 3
Heat 19 upprop klockan 14:09, start klockan 14:24
1 268 Dickursby skola
2 152 S:t Karins svenska skola lag 2
3 203 Terjärv skola
4 79 Karamalmens skola
5 226 Winellska skolan lag 2
6 242 Österby skola
7 109 Lagstads skola lag 2
8 30 Dalsbruks skola lag 3
Heat 20 upprop klockan 14:12, start klockan 14:27
2 220 Vindängens skola lag 2
3 127 Mårtensdals skola
4 106 Kållby-Heimbacka skola
5 124 Mosebacke skola
6 65 Hangö Centralskola
7 111 Malms skola lag 2
8 184 Solf skola lag 4
Heat 21 upprop klockan 14:15, start klockan 14:30
2 257 Språkbadsskolan i Jakobstad lag 2
3 150 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
4 82 Katarinaskolan lag 2
5 40 Finno Skola lag 2
6 168 Sjundeå svenska skola
7 197 Svenska samskolan i Tammerfors lag 2
8 138 Norra Korsholms skola lag 3
Heat 22 upprop klockan 14:18, start klockan 14:33
2 17 Botby grundskola lag 2
3 68 Holm skola
4 11 Bobäcks skola
5 165 Sirkkala skola lag 2
6 230 Ytteresse skola
7 50 Granhultsskolan lag 3
8 113 Malms skola lag 4
Heat 23 upprop klockan 14:21, start klockan 14:36
2 169 Sjundeå svenska skola lag 2
3 239 Zacharias Topeliusskolan
4 256 Språkbadsskolan i Jakobstad
5 205 Tolkis skola
6 250 Övernäs skola
7 223 Vårberga skola lag 2
8 198 Svenska samskolan i Tammerfors lag 3
5 x 80 m, pojkar, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 semifinal 32 lag 4 heat
Heat 1 upprop klockan 10:20, start klockan 10:35
1 12 Bobäcks skola lag 2
2 164 Sirkkala skola
3 110 Malms skola
4 219 Vindängens skola
5 242 Österby skola
6 207 Vasa övningsskola
7 97 Kvevlax skola
8 174 Skräbböle skola
Heat 2 upprop klockan 10:23, start klockan 10:38
1 16 Botby grundskola
2 214 Vikingaåsens skola
3 11 Bobäcks skola
4 48 Granhultsskolan
5 36 Drumsö lågstadieskola
6 235 Ytternäs skola
7 108 Lagstads skola
8 159 Seminarieskolan lag 2
Heat 3 upprop klockan 10:26, start klockan 10:41
1 124 Mosebacke skola
2 161 Sibbo Kyrkoby skola
3 158 Seminarieskolan
4 49 Granhultsskolan lag 2
5 181 Solf skola
6 81 Katarinaskolan
7 70 Hoplaxskolan
8 91 Kungsgårdsskolan
Heat 4 upprop klockan 10:29, start klockan 10:44
1 256 Språkbadsskolan i Jakobstad
2 32 Degerby skola
3 132 Normens skola
4 225 Winellska skolan
5 146 Oxhamns skola
6 189 Storängens skola
7 117 Mattlidens skola
8 176 Smedsby skola
5 x 80 m, pojkar, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 17:05, start klockan 17:20
1 108 Lagstads skola
2 181 Solf skola
3 117 Mattlidens skola
4 97 Kvevlax skola
5 158 Seminarieskolan
6 48 Granhultsskolan
7 242 Österby skola
8 146 Oxhamns skola
Gatustafett, 4-manna, pojkar, små grundsk., små språkbad åk 1-6 final 70 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 14:25, start klockan 14:50
1 384 Västanfjärds skola
2 391 Yttermark skola
3 292 Kapellby skola
4 317 Molpe Skola
5 269 Eckerö lågstadium
6 332 Pojo kyrkoby skola
7 396 Östensö skola
8 270 Edsevö skola
9 387 Västersundoms skola
10 304 Kullo skola
11 350 Snappertuna skola
12 280 Gumbostrands skola
13 368 Tessjö skola
14 335 Pörtom skola
15 386 Västerby skola
16 383 Vittsar skola
17 330 Pjelax skola
18 372 Tölby-Vikby skola
19 357 Svartå skola
20 319 Munsala skola
21 397 Östersundom skola
22 379 Virkby skola
23 259 Bemböle skola
24 363 Södra Paipis skola
25 263 Borgby skola
26 302 Korsnäs kyrkoby skola
27 358 Svenska skolan i Hyvinge
28 296 Kaskö svenska skola
29 271 Forsby skola
30 311 Kyrkoby skola, Vanda
31 353 Socklot skola
32 385 Västankvarns skola
33 388 Västra Närpes skola
34 298 Kirjala skola
35 261 Billnäs skola
37 278 Grännäs skola
38 315 Maxmo Kyrkoby skola
39 324 Petalax skola
40 337 Rejpelt skola
41 287 Jeppo-Pensala skola
42 342 Salpar skola
43 344 Saxby skola
44 276 Forsby skola, Pedersöre
45 321 Månsas lågstadieskola
46 338 Replot Björkö skola
47 355 Sunnanbergs skola
48 373 Vallgrund skola
49 394 Öja Skola, Karleby
50 308 Kyrkbackens skola i Nagu
51 360 Svenska skolan i Lahtis
52 377 Veikars skola
53 398 Övermark skola
54 361 Såka skola
56 281 Gumbostrands skola lag 2
57 318 Molpe Skola lag 2
58 392 Yttermark skola lag 2
59 312 Kyrkoby skola, Vanda lag 2
60 359 Svenska skolan i Hyvinge lag 2
61 399 Övermark skola lag 2
62 299 Kirjala skola lag 2
63 336 Pörtom skola lag 2
64 303 Korsnäs kyrkoby skola lag 2
65 333 Pojo kyrkoby skola lag 2
66 262 Billnäs skola lag 2
67 339 Replot Björkö skola lag 2
68 309 Kyrkbackens skola i Nagu lag 2
69 305 Kullo skola lag 2
70 389 Västra Närpes skola lag 2
71 331 Pjelax skola lag 2
72 393 Yttermark skola lag 3
600 + 600 + 400 m, flickor, små grundsk., små språkbad åk 1-6 final 83 lag 2 heat
Heat 1 upprop klockan 14:55, start klockan 15:15
1 355 Sunnanbergs skola
2 342 Salpar skola
3 338 Replot Björkö skola
4 366 Taklax skola
5 398 Övermark skola
6 340 Salo Svenska Skola
7 354 Sunds skola
8 360 Svenska skolan i Lahtis
9 344 Saxby skola
10 315 Maxmo Kyrkoby skola
11 392 Yttermark skola lag 2
12 299 Kirjala skola lag 2
13 380 Virkby skola lag 2
14 262 Billnäs skola lag 2
15 320 Munsala skola lag 2
16 331 Pjelax skola lag 2
17 318 Molpe Skola lag 2
18 356 Sunnanbergs skola lag 2
19 364 Södra Paipis skola lag 2
20 389 Västra Närpes skola lag 2
21 374 Vallgrund skola lag 2
23 303 Korsnäs kyrkoby skola lag 2
24 309 Kyrkbackens skola i Nagu lag 2
25 293 Kapellby skola lag 2
26 272 Forsby skola lag 2
27 260 Bemböle skola lag 2
28 264 Borgby skola lag 2
29 288 Jeppo-Pensala skola lag 2
30 316 Maxmo Kyrkoby skola lag 2
31 399 Övermark skola lag 2
32 339 Replot Björkö skola lag 2
33 369 Tessjö skola lag 2
34 400 Övermark skola lag 3
35 294 Kapellby skola lag 3
36 273 Forsby skola lag 3
37 300 Kirjala skola lag 3
38 274 Forsby skola lag 4
39 295 Kapellby skola lag 4
40 275 Forsby skola lag 5
Heat 2 upprop klockan 15:10, start klockan 15:30
1 271 Forsby skola
2 337 Rejpelt skola
3 350 Snappertuna skola
4 321 Månsas lågstadieskola
5 263 Borgby skola
6 335 Pörtom skola
7 282 Hindhår skola
8 391 Yttermark skola
9 292 Kapellby skola
10 396 Östensö skola
11 397 Östersundom skola
12 387 Västersundoms skola
13 353 Socklot skola
14 388 Västra Närpes skola
15 265 Boxby skola, Sibbo
16 280 Gumbostrands skola
17 332 Pojo kyrkoby skola
18 319 Munsala skola
19 278 Grännäs skola
20 357 Svartå skola
21 384 Västanfjärds skola
22 298 Kirjala skola
23 259 Bemböle skola
24 371 Träsk skola
25 330 Pjelax skola
26 379 Virkby skola
27 348 Skärgårdshavets skola
28 368 Tessjö skola
29 383 Vittsar skola
30 302 Korsnäs kyrkoby skola
31 386 Västerby skola
32 308 Kyrkbackens skola i Nagu
33 296 Kaskö svenska skola
34 311 Kyrkoby skola, Vanda
35 317 Molpe Skola
36 261 Billnäs skola
37 304 Kullo skola
39 270 Edsevö skola
40 276 Forsby skola, Pedersöre
41 373 Vallgrund skola
42 394 Öja Skola, Karleby
43 269 Eckerö lågstadium
44 287 Jeppo-Pensala skola
45 363 Södra Paipis skola
8 x 50 m, mixed, grundsk. åk 1-4 försök 146 lag 19 heat
Heat 1 upprop klockan 15:35, start klockan 15:50
1 227 Winellska skolan lag 3
2 108 Lagstads skola
3 266 Dickursby skola
4 189 Storängens skola
5 117 Mattlidens skola
6 1 Amosparkens skola
7 71 Hoplaxskolan lag 2
8 210 Vasa övningsskola lag 4
Heat 2 upprop klockan 15:38, start klockan 15:53
1 75 Hoplaxskolan lag 6
2 242 Österby skola
3 110 Malms skola
4 164 Sirkkala skola
5 219 Vindängens skola
6 41 Gammelbacka skola
7 309 Kyrkbackens skola i Nagu lag 2
8 59 Grundskolan Norsen lag 3
Heat 3 upprop klockan 15:41, start klockan 15:56
1 6 Amosparkens skola lag 6
2 205 Tolkis skola
3 355 Sunnanbergs skola
4 48 Granhultsskolan
5 165 Sirkkala skola lag 2
6 385 Västankvarns skola
7 40 Finno Skola lag 2
8 112 Malms skola lag 3
Heat 4 upprop klockan 15:44, start klockan 15:59
1 74 Hoplaxskolan lag 5
2 391 Yttermark skola
3 174 Skräbböle skola
4 256 Språkbadsskolan i Jakobstad
5 194 Sundom skola
6 103 Kyrkfjärdens skola
7 30 Dalsbruks skola lag 3
8 154 S:t Karins svenska skola lag 4
Heat 5 upprop klockan 15:47, start klockan 16:02
1 114 Malms skola lag 5
2 296 Kaskö svenska skola
3 186 Stenbackens skola
4 176 Smedsby skola
5 93 Kvarnbackens skola
6 141 Näs skola
7 299 Kirjala skola lag 2
8 209 Vasa övningsskola lag 3
Heat 6 upprop klockan 15:50, start klockan 16:05
1 5 Amosparkens skola lag 5
2 177 Smedsby-Böle skola
3 298 Kirjala skola
4 168 Sjundeå svenska skola
5 263 Borgby skola
6 28 Dalsbruks skola
7 267 Dickursby skola lag 2
8 188 Stenbackens skola lag 3
Heat 7 upprop klockan 15:53, start klockan 16:08
1 73 Hoplaxskolan lag 4
2 311 Kyrkoby skola, Vanda
3 259 Bemböle skola
4 207 Vasa övningsskola
5 79 Karamalmens skola
6 119 Mikaelskolan
7 220 Vindängens skola lag 2
8 166 Sirkkala skola lag 3
Heat 8 upprop klockan 15:56, start klockan 16:11
1 229 Winellska skolan lag 5
2 317 Molpe Skola
3 348 Skärgårdshavets skola
4 11 Bobäcks skola
5 211 Vikinga skola
6 13 Bonäs Skola
7 118 Mattlidens skola lag 2
8 153 S:t Karins svenska skola lag 3
Heat 9 upprop klockan 15:59, start klockan 16:14
1 228 Winellska skolan lag 4
2 319 Munsala skola
3 323 Nummela skola
4 200 Söderkulla skola
5 57 Grundskolan Norsen
6 308 Kyrkbackens skola i Nagu
7 159 Seminarieskolan lag 2
8 50 Granhultsskolan lag 3
Heat 10 upprop klockan 16:02, start klockan 16:17
1 60 Grundskolan Norsen lag 4
2 304 Kullo skola
3 18 Brändö lågstadieskola
4 127 Mårtensdals skola
5 105 Kyrkostrands skola
6 151 S:t Karins svenska skola
7 201 Söderkulla skola lag 2
8 300 Kirjala skola lag 3
Heat 11 upprop klockan 16:05, start klockan 16:20
1 115 Malms skola lag 6
2 152 S:t Karins svenska skola lag 2
3 65 Hangö Centralskola
4 16 Botby grundskola
5 190 Storängens skola lag 2
6 70 Hoplaxskolan
7 222 Vårberga skola
8 3 Amosparkens skola lag 3
Heat 12 upprop klockan 16:08, start klockan 16:23
1 113 Malms skola lag 4
2 125 Mosebacke skola lag 2
3 62 Haga skola
4 39 Finno Skola
5 91 Kungsgårdsskolan
6 76 Höjdens skola
7 82 Katarinaskolan lag 2
8 95 Kvarnbackens skola lag 3
Heat 13 upprop klockan 16:11, start klockan 16:26
1 4 Amosparkens skola lag 4
2 287 Jeppo-Pensala skola
3 33 Degerö lågstadieskola
4 225 Winellska skolan
5 136 Norra Korsholms skola
6 276 Forsby skola, Pedersöre
7 24 Cygnaeus Skola lag 2
8 72 Hoplaxskolan lag 3
Heat 14 upprop klockan 16:14, start klockan 16:29
2 58 Grundskolan Norsen lag 2
3 239 Zacharias Topeliusskolan
4 158 Seminarieskolan
5 44 Gerby skola
6 258 Lagmans skola
7 29 Dalsbruks skola lag 2
8 78 Höjdens skola lag 3
Heat 15 upprop klockan 16:17, start klockan 16:32
2 77 Höjdens skola lag 2
3 371 Träsk skola
4 14 Boställskolan
5 80 Karamalmens skola lag 2
6 387 Västersundoms skola
7 260 Bemböle skola lag 2
8 240 Zacharias Topeliusskolan lag 2
Heat 16 upprop klockan 16:20, start klockan 16:35
2 392 Yttermark skola lag 2
3 150 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
4 124 Mosebacke skola
5 43 Generalshagens skola
6 241 Åshöjdens grundskola
7 2 Amosparkens skola lag 2
8 109 Lagstads skola lag 2
Heat 17 upprop klockan 16:23, start klockan 16:38
2 19 Brändö lågstadieskola lag 2
3 302 Korsnäs kyrkoby skola
4 161 Sibbo Kyrkoby skola
5 23 Cygnaeus Skola
6 368 Tessjö skola
7 12 Bobäcks skola lag 2
8 15 Boställskolan lag 2
Heat 18 upprop klockan 16:26, start klockan 16:41
2 111 Malms skola lag 2
3 342 Salpar skola
4 32 Degerby skola
5 226 Winellska skolan lag 2
6 366 Taklax skola
7 187 Stenbackens skola lag 2
8 49 Granhultsskolan lag 2
Heat 19 upprop klockan 16:29, start klockan 16:44
2 92 Kungsgårdsskolan lag 2
3 338 Replot Björkö skola
4 81 Katarinaskolan
5 208 Vasa övningsskola lag 2
6 330 Pjelax skola
7 373 Vallgrund skola
8 94 Kvarnbackens skola lag 2
8 x 50 m, mixed, grundsk. åk 1-4 semifinal 24 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 09:55, start klockan 10:10
1 225 Winellska skolan
2 43 Generalshagens skola
3 256 Språkbadsskolan i Jakobstad
4 81 Katarinaskolan
5 158 Seminarieskolan
6 176 Smedsby skola
7 151 S:t Karins svenska skola
8 57 Grundskolan Norsen
Heat 2 upprop klockan 09:58, start klockan 10:13
1 141 Näs skola
2 49 Granhultsskolan lag 2
3 207 Vasa övningsskola
4 190 Storängens skola lag 2
5 164 Sirkkala skola
6 48 Granhultsskolan
7 117 Mattlidens skola
8 161 Sibbo Kyrkoby skola
Heat 3 upprop klockan 10:01, start klockan 10:16
1 70 Hoplaxskolan
2 93 Kvarnbackens skola
3 189 Storängens skola
4 11 Bobäcks skola
5 391 Yttermark skola
6 105 Kyrkostrands skola
7 76 Höjdens skola
8 39 Finno Skola
8 x 50 m, mixed, grundsk. åk 1-4 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:45, start klockan 17:00
1 117 Mattlidens skola
2 176 Smedsby skola
3 189 Storängens skola
4 207 Vasa övningsskola
5 48 Granhultsskolan
6 57 Grundskolan Norsen
7 39 Finno Skola
8 256 Språkbadsskolan i Jakobstad
600 + 600 + 400 m, flickor, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 final 183 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 16:45, start klockan 17:05
1 68 Holm skola
2 186 Stenbackens skola
3 191 Strandnäs skola
4 20 Centralskolan i Kronoby
5 7 Björneborgs svenska samskola
6 174 Skräbböle skola
7 14 Boställskolan
8 65 Hangö Centralskola
9 119 Mikaelskolan
10 254 Leppätien koulu
11 89 Kristinestads skola
12 92 Kungsgårdsskolan lag 2
13 66 Hangö Centralskola lag 2
14 182 Solf skola lag 2
15 69 Holm skola lag 2
16 192 Strandnäs skola lag 2
17 208 Vasa övningsskola lag 2
18 98 Kvevlax skola lag 2
19 80 Karamalmens skola lag 2
20 24 Cygnaeus Skola lag 2
21 236 Ytternäs skola lag 2
22 19 Brändö lågstadieskola lag 2
23 172 Sjökulla skola lag 2
24 77 Höjdens skola lag 2
25 111 Malms skola lag 2
26 21 Centralskolan i Kronoby lag 2
27 8 Björneborgs svenska samskola lag 2
28 40 Finno Skola lag 2
29 133 Normens skola lag 2
30 165 Sirkkala skola lag 2
31 137 Norra Korsholms skola lag 2
32 2 Amosparkens skola lag 2
33 37 Drumsö lågstadieskola lag 2
34 45 Gerby skola lag 2
35 147 Oxhamns skola lag 2
36 217 Villa Skola lag 2
37 53 Gripsholmsskolan lag 2
38 142 Näs skola lag 2
39 257 Språkbadsskolan i Jakobstad lag 2
40 49 Granhultsskolan lag 2
41 72 Hoplaxskolan lag 3
42 234 Yttermalax skola lag 3
43 218 Villa Skola lag 3
44 64 Haga skola lag 3
45 246 Överesse skola lag 3
46 134 Normens skola lag 3
47 166 Sirkkala skola lag 3
48 9 Björneborgs svenska samskola lag 3
49 126 Mosebacke skola lag 3
50 3 Amosparkens skola lag 3
51 183 Solf skola lag 3
52 163 Sibbo Kyrkoby skola lag 3
53 4 Amosparkens skola lag 4
54 47 Gerby skola lag 4
55 139 Norra Korsholms skola lag 4
56 10 Björneborgs svenska samskola lag 4
57 228 Winellska skolan lag 4
58 114 Malms skola lag 5
59 75 Hoplaxskolan lag 6
60 116 Malms skola lag 7
Heat 2 upprop klockan 17:00, start klockan 17:20
1 121 Minervaskolan
2 250 Övernäs skola
3 97 Kvevlax skola
4 242 Österby skola
5 33 Degerö lågstadieskola
6 164 Sirkkala skola
7 230 Ytteresse skola
8 253 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
9 244 Överesse skola
10 62 Haga skola
11 171 Sjökulla skola
12 220 Vindängens skola lag 2
13 12 Bobäcks skola lag 2
14 245 Överesse skola lag 2
15 197 Svenska samskolan i Tammerfors lag 2
16 152 S:t Karins svenska skola lag 2
17 162 Sibbo Kyrkoby skola lag 2
18 42 Gammelbacka skola lag 2
19 109 Lagstads skola lag 2
20 58 Grundskolan Norsen lag 2
21 118 Mattlidens skola lag 2
22 71 Hoplaxskolan lag 2
23 190 Storängens skola lag 2
24 125 Mosebacke skola lag 2
25 159 Seminarieskolan lag 2
26 195 Sundom skola lag 2
27 15 Boställskolan lag 2
28 63 Haga skola lag 2
29 226 Winellska skolan lag 2
30 129 Nedervetil skola lag 2
31 204 Terjärv skola lag 2
32 82 Katarinaskolan lag 2
33 156 Sannäs skola lag 2
34 94 Kvarnbackens skola lag 2
35 120 Mikaelskolan lag 2
36 201 Söderkulla skola lag 2
37 122 Minervaskolan lag 2
38 233 Yttermalax skola lag 2
39 178 Smedsby-Böle skola lag 2
40 251 Övernäs skola lag 2
41 50 Granhultsskolan lag 3
42 209 Vasa övningsskola lag 3
43 227 Winellska skolan lag 3
44 112 Malms skola lag 3
45 46 Gerby skola lag 3
46 237 Ytternäs skola lag 3
47 138 Norra Korsholms skola lag 3
48 221 Vindängens skola lag 3
49 202 Söderkulla skola lag 3
50 143 Näs skola lag 3
51 157 Sannäs skola lag 3
52 198 Svenska samskolan i Tammerfors lag 3
53 51 Granhultsskolan lag 4
54 199 Svenska samskolan i Tammerfors lag 4
55 210 Vasa övningsskola lag 4
56 73 Hoplaxskolan lag 4
57 238 Ytternäs skola lag 4
58 113 Malms skola lag 4
59 74 Hoplaxskolan lag 5
60 115 Malms skola lag 6
61 267 Dickursby skola lag 2
Heat 3 upprop klockan 17:15, start klockan 17:35
1 235 Ytternäs skola
2 181 Solf skola
3 18 Brändö lågstadieskola
4 146 Oxhamns skola
5 225 Winellska skolan
6 23 Cygnaeus Skola
7 189 Storängens skola
8 93 Kvarnbackens skola
9 1 Amosparkens skola
10 81 Katarinaskolan
11 117 Mattlidens skola
12 177 Smedsby-Böle skola
13 39 Finno Skola
14 43 Generalshagens skola
15 241 Åshöjdens grundskola
16 219 Vindängens skola
17 32 Degerby skola
18 44 Gerby skola
19 132 Normens skola
20 41 Gammelbacka skola
21 124 Mosebacke skola
22 194 Sundom skola
23 110 Malms skola
24 48 Granhultsskolan
25 150 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
26 207 Vasa övningsskola
27 128 Nedervetil skola
28 106 Kållby-Heimbacka skola
29 161 Sibbo Kyrkoby skola
30 107 Källbo skola
31 136 Norra Korsholms skola
32 22 Chydenius skola
33 247 Övermalax skola
34 158 Seminarieskolan
35 141 Näs skola
36 91 Kungsgårdsskolan
37 232 Yttermalax skola
38 200 Söderkulla skola
39 36 Drumsö lågstadieskola
40 108 Lagstads skola
41 130 Nordsjö lågstadieskola
42 79 Karamalmens skola
43 70 Hoplaxskolan
44 16 Botby grundskola
45 203 Terjärv skola
46 57 Grundskolan Norsen
47 28 Dalsbruks skola
48 11 Bobäcks skola
49 155 Sannäs skola
50 196 Svenska samskolan i Tammerfors
51 127 Mårtensdals skola
52 102 Kyrkbackens skola
53 103 Kyrkfjärdens skola
54 76 Höjdens skola
55 84 Koskeby skola
56 256 Språkbadsskolan i Jakobstad
57 52 Gripsholmsskolan
58 214 Vikingaåsens skola
59 151 S:t Karins svenska skola
60 239 Zacharias Topeliusskolan
61 216 Villa Skola
62 266 Dickursby skola
Gatustafett, 4-manna, pojkar, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 final 170 lag 2 heat
Heat 1 upprop klockan 17:30, start klockan 17:55
1 49 Granhultsskolan lag 2
2 220 Vindängens skola lag 2
3 226 Winellska skolan lag 2
4 195 Sundom skola lag 2
5 206 Tolkis skola lag 2
6 178 Smedsby-Böle skola lag 2
7 82 Katarinaskolan lag 2
8 109 Lagstads skola lag 2
9 125 Mosebacke skola lag 2
10 58 Grundskolan Norsen lag 2
11 40 Finno Skola lag 2
12 162 Sibbo Kyrkoby skola lag 2
13 71 Hoplaxskolan lag 2
14 159 Seminarieskolan lag 2
15 59 Grundskolan Norsen lag 3
16 197 Svenska samskolan i Tammerfors lag 2
17 50 Granhultsskolan lag 3
18 190 Storängens skola lag 2
19 227 Winellska skolan lag 3
20 221 Vindängens skola lag 3
21 37 Drumsö lågstadieskola lag 2
22 198 Svenska samskolan i Tammerfors lag 3
23 92 Kungsgårdsskolan lag 2
24 72 Hoplaxskolan lag 3
25 45 Gerby skola lag 2
26 142 Näs skola lag 2
27 182 Solf skola lag 2
28 179 Smedsby-Böle skola lag 3
29 60 Grundskolan Norsen lag 4
30 187 Stenbackens skola lag 2
31 80 Karamalmens skola lag 2
32 126 Mosebacke skola lag 3
33 243 Österby skola lag 2
34 61 Grundskolan Norsen lag 5
35 34 Degerö lågstadieskola lag 2
36 2 Amosparkens skola lag 2
37 17 Botby grundskola lag 2
38 129 Nedervetil skola lag 2
39 137 Norra Korsholms skola lag 2
40 133 Normens skola lag 2
41 53 Gripsholmsskolan lag 2
42 152 S:t Karins svenska skola lag 2
43 169 Sjundeå svenska skola lag 2
44 138 Norra Korsholms skola lag 3
45 208 Vasa övningsskola lag 2
46 98 Kvevlax skola lag 2
47 251 Övernäs skola lag 2
48 192 Strandnäs skola lag 2
49 94 Kvarnbackens skola lag 2
50 223 Vårberga skola lag 2
51 122 Minervaskolan lag 2
52 236 Ytternäs skola lag 2
53 257 Språkbadsskolan i Jakobstad lag 2
54 77 Höjdens skola lag 2
55 212 Vikinga skola lag 2
56 66 Hangö Centralskola lag 2
57 172 Sjökulla skola lag 2
58 63 Haga skola lag 2
59 165 Sirkkala skola lag 2
60 111 Malms skola lag 2
61 193 Strandnäs skola lag 3
62 183 Solf skola lag 3
63 188 Stenbackens skola lag 3
64 112 Malms skola lag 3
65 99 Kvevlax skola lag 3
66 35 Degerö lågstadieskola lag 3
67 134 Normens skola lag 3
68 3 Amosparkens skola lag 3
69 166 Sirkkala skola lag 3
70 209 Vasa övningsskola lag 3
71 224 Vårberga skola lag 3
72 78 Höjdens skola lag 3
73 51 Granhultsskolan lag 4
74 184 Solf skola lag 4
75 113 Malms skola lag 4
76 4 Amosparkens skola lag 4
77 100 Kvevlax skola lag 4
78 180 Smedsby-Böle skola lag 4
79 139 Norra Korsholms skola lag 4
80 228 Winellska skolan lag 4
81 73 Hoplaxskolan lag 4
82 5 Amosparkens skola lag 5
83 114 Malms skola lag 5
84 74 Hoplaxskolan lag 5
85 6 Amosparkens skola lag 6
86 267 Dickursby skola lag 2
Heat 2 upprop klockan 18:10, start klockan 18:30
1 189 Storängens skola
2 81 Katarinaskolan
3 48 Granhultsskolan
4 207 Vasa övningsskola
5 177 Smedsby-Böle skola
6 39 Finno Skola
7 181 Solf skola
8 79 Karamalmens skola
9 43 Generalshagens skola
10 214 Vikingaåsens skola
11 128 Nedervetil skola
12 225 Winellska skolan
13 108 Lagstads skola
14 203 Terjärv skola
15 196 Svenska samskolan i Tammerfors
16 219 Vindängens skola
17 36 Drumsö lågstadieskola
18 44 Gerby skola
19 256 Språkbadsskolan i Jakobstad
20 57 Grundskolan Norsen
21 11 Bobäcks skola
22 158 Seminarieskolan
23 130 Nordsjö lågstadieskola
24 117 Mattlidens skola
25 91 Kungsgårdsskolan
26 194 Sundom skola
27 205 Tolkis skola
28 103 Kyrkfjärdens skola
29 16 Botby grundskola
30 136 Norra Korsholms skola
31 65 Hangö Centralskola
32 124 Mosebacke skola
33 106 Kållby-Heimbacka skola
34 161 Sibbo Kyrkoby skola
35 33 Degerö lågstadieskola
36 146 Oxhamns skola
37 110 Malms skola
38 150 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
39 84 Koskeby skola
40 70 Hoplaxskolan
41 200 Söderkulla skola
42 144 Näse skola
43 141 Näs skola
44 168 Sjundeå svenska skola
45 155 Sannäs skola
46 1 Amosparkens skola
47 186 Stenbackens skola
48 132 Normens skola
49 32 Degerby skola
50 119 Mikaelskolan
51 242 Österby skola
52 76 Höjdens skola
53 164 Sirkkala skola
54 86 Kottby lågstadieskola
55 127 Mårtensdals skola
56 93 Kvarnbackens skola
57 28 Dalsbruks skola
58 52 Gripsholmsskolan
59 23 Cygnaeus Skola
60 211 Vikinga skola
61 121 Minervaskolan
62 247 Övermalax skola
63 151 S:t Karins svenska skola
64 232 Yttermalax skola
65 22 Chydenius skola
66 7 Björneborgs svenska samskola
67 254 Leppätien koulu
68 191 Strandnäs skola
69 14 Boställskolan
70 250 Övernäs skola
71 174 Skräbböle skola
72 41 Gammelbacka skola
73 230 Ytteresse skola
74 62 Haga skola
75 102 Kyrkbackens skola
76 97 Kvevlax skola
77 68 Holm skola
78 171 Sjökulla skola
79 235 Ytternäs skola
80 222 Vårberga skola
81 89 Kristinestads skola
82 244 Överesse skola
83 20 Centralskolan i Kronoby
84 266 Dickursby skola
6 x 60 m skyttelstafett, mixed, u.p.v. åk 1-6 final 2 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 18:00, start klockan 18:15
4 1 Seminarieskolan
6 2 Zacharias Topeliusskolan
6 x 60 m skyttelstafett, mixed, u.p.v. åk 7-9 final 2 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 18:05, start klockan 18:20
6 1 Haga skola
8 2 Seminarieskolan
6 x 60 m skyttelstafett, mixed, yrk.tr.sk. final 2 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 18:05, start klockan 18:20
2 3 Haga skola
4 4 Optima
5 x 80 m, mixed, små grundsk., små språkbad åk 1-6 försök 122 lag 16 heat
Heat 1 upprop klockan 18:45, start klockan 19:00
1 301 Kirjala skola lag 4
2 288 Jeppo-Pensala skola lag 2
3 311 Kyrkoby skola, Vanda
4 391 Yttermark skola
5 388 Västra Närpes skola
6 318 Molpe Skola lag 2
7 284 Hirvlax skola lag 2
Heat 2 upprop klockan 18:48, start klockan 19:03
1 307 Kullo skola lag 4
2 389 Västra Närpes skola lag 2
3 308 Kyrkbackens skola i Nagu
4 263 Borgby skola
5 357 Svartå skola
6 331 Pjelax skola lag 2
7 356 Sunnanbergs skola lag 2
8 395 Öja Skola, Karleby lag 2
Heat 3 upprop klockan 18:51, start klockan 19:06
1 310 Kyrkbackens skola i Nagu lag 3
2 303 Korsnäs kyrkoby skola lag 2
3 304 Kullo skola
4 335 Pörtom skola
5 392 Yttermark skola lag 2
6 394 Öja Skola, Karleby
7 374 Vallgrund skola lag 2
8 365 Södra Paipis skola lag 3
Heat 4 upprop klockan 18:54, start klockan 19:09
1 376 Vallgrund skola lag 4
2 262 Billnäs skola lag 2
3 338 Replot Björkö skola
4 280 Gumbostrands skola
5 368 Tessjö skola
6 315 Maxmo Kyrkoby skola
7 399 Övermark skola lag 2
8 328 Petsmo skola lag 2
Heat 5 upprop klockan 18:57, start klockan 19:12
1 347 Saxby skola lag 4
2 312 Kyrkoby skola, Vanda lag 2
3 366 Taklax skola
4 386 Västerby skola
5 353 Socklot skola
6 380 Virkby skola lag 2
7 352 Snappertuna skola lag 3
Heat 6 upprop klockan 19:00, start klockan 19:15
1 382 Virkby skola lag 4
2 345 Saxby skola lag 2
3 342 Salpar skola
4 384 Västanfjärds skola
5 282 Hindhår skola
6 361 Såka skola
7 297 Kaskö svenska skola lag 2
8 390 Västra Närpes skola lag 3
Heat 7 upprop klockan 19:03, start klockan 19:18
1 290 Jeppo-Pensala skola lag 4
2 325 Petalax skola lag 2
3 371 Träsk skola
4 332 Pojo kyrkoby skola
5 363 Södra Paipis skola
6 298 Kirjala skola
7 279 Grännäs skola lag 2
Heat 8 upprop klockan 19:06, start klockan 19:21
1 291 Jeppo-Pensala skola lag 5
2 299 Kirjala skola lag 2
3 286 Iniö skola
4 379 Virkby skola
5 333 Pojo kyrkoby skola lag 2
6 377 Veikars skola
7 362 Såka skola lag 2
8 306 Kullo skola lag 3
Heat 9 upprop klockan 19:09, start klockan 19:24
1 314 Kyrkoby skola, Vanda lag 4
2 322 Månsas lågstadieskola lag 2
3 276 Forsby skola, Pedersöre
4 397 Östersundom skola
5 330 Pjelax skola
6 348 Skärgårdshavets skola
7 309 Kyrkbackens skola i Nagu lag 2
8 289 Jeppo-Pensala skola lag 3
Heat 10 upprop klockan 19:12, start klockan 19:27
1 370 Tessjö skola lag 3
2 272 Forsby skola lag 2
3 296 Kaskö svenska skola
4 336 Pörtom skola lag 2
5 317 Molpe Skola
6 340 Salo Svenska Skola
7 378 Veikars skola lag 2
8 326 Petalax skola lag 3
Heat 11 upprop klockan 19:15, start klockan 19:30
1 401 Övermark skola lag 4
2 367 Taklax skola lag 2
3 323 Nummela skola
4 396 Östensö skola
5 344 Saxby skola
6 261 Billnäs skola
7 339 Replot Björkö skola lag 2
8 313 Kyrkoby skola, Vanda lag 3
Heat 12 upprop klockan 19:18, start klockan 19:33
1 381 Virkby skola lag 3
2 277 Forsby skola, Pedersöre lag 2
3 355 Sunnanbergs skola
4 269 Eckerö lågstadium
5 302 Korsnäs kyrkoby skola
6 385 Västankvarns skola
7 351 Snappertuna skola lag 2
8 300 Kirjala skola lag 3
Heat 13 upprop klockan 19:21, start klockan 19:36
1 334 Pojo kyrkoby skola lag 3
2 349 Skärgårdshavets skola lag 2
3 287 Jeppo-Pensala skola
4 265 Boxby skola, Sibbo
5 321 Månsas lågstadieskola
6 327 Petsmo skola
7 316 Maxmo Kyrkoby skola lag 2
8 346 Saxby skola lag 3
Heat 14 upprop klockan 19:24, start klockan 19:39
2 364 Södra Paipis skola lag 2
3 373 Vallgrund skola
4 271 Forsby skola
5 387 Västersundoms skola
6 283 Hirvlax skola
7 369 Tessjö skola lag 2
8 329 Petsmo skola lag 3
Heat 15 upprop klockan 19:27, start klockan 19:42
2 400 Övermark skola lag 3
3 354 Sunds skola
4 350 Snappertuna skola
5 383 Vittsar skola
6 278 Grännäs skola
7 343 Salpar skola lag 2
8 375 Vallgrund skola lag 3
Heat 16 upprop klockan 19:30, start klockan 19:45
2 285 Hirvlax skola lag 3
3 398 Övermark skola
4 319 Munsala skola
5 264 Borgby skola lag 2
6 324 Petalax skola
7 305 Kullo skola lag 2
8 341 Salo Svenska Skola lag 2
5 x 80 m, mixed, små grundsk., små språkbad åk 1-6 semifinal 24 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 10:10, start klockan 10:25
1 344 Saxby skola
2 264 Borgby skola lag 2
3 317 Molpe Skola
4 308 Kyrkbackens skola i Nagu
5 350 Snappertuna skola
6 263 Borgby skola
7 377 Veikars skola
8 388 Västra Närpes skola
Heat 2 upprop klockan 10:13, start klockan 10:28
1 394 Öja Skola, Karleby
2 398 Övermark skola
3 335 Pörtom skola
4 302 Korsnäs kyrkoby skola
5 386 Västerby skola
6 287 Jeppo-Pensala skola
7 387 Västersundoms skola
8 311 Kyrkoby skola, Vanda
Heat 3 upprop klockan 10:16, start klockan 10:31
1 280 Gumbostrands skola
2 319 Munsala skola
3 261 Billnäs skola
4 332 Pojo kyrkoby skola
5 391 Yttermark skola
6 357 Svartå skola
7 396 Östensö skola
8 368 Tessjö skola
5 x 80 m, mixed, små grundsk., små språkbad åk 1-6 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:55, start klockan 17:10
1 332 Pojo kyrkoby skola
2 386 Västerby skola
3 335 Pörtom skola
4 391 Yttermark skola
5 302 Korsnäs kyrkoby skola
6 350 Snappertuna skola
7 308 Kyrkbackens skola i Nagu
8 261 Billnäs skola
5 x 80 m, flickor, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 försök 212 lag 27 heat
Heat 1 upprop klockan 19:45, start klockan 20:00
1 140 Norra Korsholms skola lag 5
2 58 Grundskolan Norsen lag 2
3 196 Svenska samskolan i Tammerfors
4 93 Kvarnbackens skola
5 207 Vasa övningsskola
6 164 Sirkkala skola
7 98 Kvevlax skola lag 2
8 72 Hoplaxskolan lag 3
Heat 2 upprop klockan 19:48, start klockan 20:03
1 75 Hoplaxskolan lag 6
2 172 Sjökulla skola lag 2
3 16 Botby grundskola
4 181 Solf skola
5 39 Finno Skola
6 28 Dalsbruks skola
7 85 Koskeby skola lag 2
8 25 Cygnaeus Skola lag 3
Heat 3 upprop klockan 19:51, start klockan 20:06
1 249 Övermalax skola lag 3
2 109 Lagstads skola lag 2
3 200 Söderkulla skola
4 189 Storängens skola
5 22 Chydenius skola
6 171 Sjökulla skola
7 208 Vasa övningsskola lag 2
8 148 Oxhamns skola lag 3
Heat 4 upprop klockan 19:54, start klockan 20:09
1 26 Cygnaeus Skola lag 4
2 82 Katarinaskolan lag 2
3 250 Övernäs skola
4 235 Ytternäs skola
5 127 Mårtensdals skola
6 86 Kottby lågstadieskola
7 245 Överesse skola lag 2
8 202 Söderkulla skola lag 3
Heat 5 upprop klockan 19:57, start klockan 20:12
1 96 Kvarnbackens skola lag 4
2 220 Vindängens skola lag 2
3 159 Seminarieskolan lag 2
4 168 Sjundeå svenska skola
5 161 Sibbo Kyrkoby skola
6 216 Villa Skola
7 165 Sirkkala skola lag 2
8 99 Kvevlax skola lag 3
Heat 6 upprop klockan 20:00, start klockan 20:15
1 252 Övernäs skola lag 3
2 215 Vikingaåsens skola lag 2
3 150 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
4 136 Norra Korsholms skola
5 79 Karamalmens skola
6 63 Haga skola lag 2
7 29 Dalsbruks skola lag 2
8 112 Malms skola lag 3
Heat 7 upprop klockan 20:03, start klockan 20:18
1 74 Hoplaxskolan lag 5
2 248 Övermalax skola lag 2
3 41 Gammelbacka skola
4 117 Mattlidens skola
5 241 Åshöjdens grundskola
6 14 Boställskolan
7 24 Cygnaeus Skola lag 2
8 59 Grundskolan Norsen lag 3
Heat 8 upprop klockan 20:06, start klockan 20:21
1 3 Amosparkens skola lag 3
2 255 Leppätien koulu lag 2
3 222 Vårberga skola
4 177 Smedsby-Böle skola
5 106 Kållby-Heimbacka skola
6 197 Svenska samskolan i Tammerfors lag 2
7 66 Hangö Centralskola lag 2
8 183 Solf skola lag 3
Heat 9 upprop klockan 20:09, start klockan 20:24
1 95 Kvarnbackens skola lag 3
2 217 Villa Skola lag 2
3 62 Haga skola
4 48 Granhultsskolan
5 190 Storängens skola lag 2
6 230 Ytteresse skola
7 152 S:t Karins svenska skola lag 2
8 198 Svenska samskolan i Tammerfors lag 3
Heat 10 upprop klockan 20:12, start klockan 20:27
1 234 Yttermalax skola lag 3
2 192 Strandnäs skola lag 2
3 91 Kungsgårdsskolan
4 146 Oxhamns skola
5 211 Vikinga skola
6 201 Söderkulla skola lag 2
7 195 Sundom skola lag 2
8 170 Sjundeå svenska skola lag 3
Heat 11 upprop klockan 20:15, start klockan 20:30
1 46 Gerby skola lag 3
2 92 Kungsgårdsskolan lag 2
3 103 Kyrkfjärdens skola
4 49 Granhultsskolan lag 2
5 158 Seminarieskolan
6 132 Normens skola
7 142 Näs skola lag 2
8 88 Kottby lågstadieskola lag 3
Heat 12 upprop klockan 20:18, start klockan 20:33
1 114 Malms skola lag 5
2 137 Norra Korsholms skola lag 2
3 119 Mikaelskolan
4 124 Mosebacke skola
5 232 Yttermalax skola
6 52 Gripsholmsskolan
7 42 Gammelbacka skola lag 2
8 64 Haga skola lag 3
Heat 13 upprop klockan 20:21, start klockan 20:36
1 51 Granhultsskolan lag 4
2 37 Drumsö lågstadieskola lag 2
3 122 Minervaskolan lag 2
4 108 Lagstads skola
5 44 Gerby skola
6 33 Degerö lågstadieskola
7 145 Näse skola lag 2
8 209 Vasa övningsskola lag 3
Heat 14 upprop klockan 20:24, start klockan 20:39
1 115 Malms skola lag 6
2 251 Övernäs skola lag 2
3 68 Holm skola
4 225 Winellska skolan
5 107 Källbo skola
6 186 Stenbackens skola
7 236 Ytternäs skola lag 2
8 138 Norra Korsholms skola lag 3
Heat 15 upprop klockan 20:27, start klockan 20:42
1 30 Dalsbruks skola lag 3
2 233 Yttermalax skola lag 2
3 71 Hoplaxskolan lag 2
4 128 Nedervetil skola
5 182 Solf skola lag 2
6 247 Övermalax skola
7 257 Språkbadsskolan i Jakobstad lag 2
8 35 Degerö lågstadieskola lag 3
Heat 16 upprop klockan 20:30, start klockan 20:45
1 229 Winellska skolan lag 5
2 15 Boställskolan lag 2
3 76 Höjdens skola
4 36 Drumsö lågstadieskola
5 219 Vindängens skola
6 144 Näse skola
7 212 Vikinga skola lag 2
8 54 Gripsholmsskolan lag 3
Heat 17 upprop klockan 20:33, start klockan 20:48
1 153 S:t Karins svenska skola lag 3
2 231 Ytteresse skola lag 2
3 12 Bobäcks skola lag 2
4 256 Språkbadsskolan i Jakobstad
5 141 Näs skola
6 254 Leppätien koulu
7 223 Vårberga skola lag 2
8 227 Winellska skolan lag 3
Heat 18 upprop klockan 20:36, start klockan 20:51
1 237 Ytternäs skola lag 3
2 133 Normens skola lag 2
3 111 Malms skola lag 2
4 81 Katarinaskolan
5 70 Hoplaxskolan
6 89 Kristinestads skola
7 131 Nordsjö lågstadieskola lag 2
8 31 Dalsbruks skola lag 4
Heat 19 upprop klockan 20:39, start klockan 20:54
1 228 Winellska skolan lag 4
2 175 Skräbböle skola lag 2
3 191 Strandnäs skola
4 110 Malms skola
5 50 Granhultsskolan lag 3
6 65 Hangö Centralskola
7 156 Sannäs skola lag 2
8 173 Sjökulla skola lag 3
Heat 20 upprop klockan 20:42, start klockan 20:57
1 139 Norra Korsholms skola lag 4
2 162 Sibbo Kyrkoby skola lag 2
3 97 Kvevlax skola
4 1 Amosparkens skola
5 226 Winellska skolan lag 2
6 174 Skräbböle skola
7 40 Finno Skola lag 2
8 123 Minervaskolan lag 3
Heat 21 upprop klockan 20:45, start klockan 21:00
1 38 Drumsö lågstadieskola lag 3
2 120 Mikaelskolan lag 2
3 45 Gerby skola lag 2
4 18 Brändö lågstadieskola
5 11 Bobäcks skola
6 83 Kevätkummun koulu
7 69 Holm skola lag 2
8 143 Näs skola lag 3
Heat 22 upprop klockan 20:48, start klockan 21:03
1 266 Dickursby skola
2 19 Brändö lågstadieskola lag 2
3 239 Zacharias Topeliusskolan
4 176 Smedsby skola
5 147 Oxhamns skola lag 2
6 214 Vikingaåsens skola
7 87 Kottby lågstadieskola lag 2
8 157 Sannäs skola lag 3
Heat 23 upprop klockan 20:51, start klockan 21:06
1 267 Dickursby skola lag 2
2 80 Karamalmens skola lag 2
3 169 Sjundeå svenska skola lag 2
4 43 Generalshagens skola
5 130 Nordsjö lågstadieskola
6 151 S:t Karins svenska skola
7 53 Gripsholmsskolan lag 2
8 184 Solf skola lag 4
Heat 24 upprop klockan 20:54, start klockan 21:09
2 77 Höjdens skola lag 2
3 253 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
4 194 Sundom skola
5 203 Terjärv skola
6 205 Tolkis skola
7 104 Kyrkfjärdens skola lag 2
8 27 Cygnaeus Skola lag 5
Heat 25 upprop klockan 20:57, start klockan 21:12
2 149 Oxhamns skola lag 4
3 84 Koskeby skola
4 94 Kvarnbackens skola lag 2
5 102 Kyrkbackens skola
6 244 Överesse skola
7 125 Mosebacke skola lag 2
8 47 Gerby skola lag 4
Heat 26 upprop klockan 21:00, start klockan 21:15
2 113 Malms skola lag 4
3 155 Sannäs skola
4 23 Cygnaeus Skola
5 178 Smedsby-Böle skola lag 2
6 20 Centralskolan i Kronoby
7 17 Botby grundskola lag 2
8 166 Sirkkala skola lag 3
Heat 27 upprop klockan 21:03, start klockan 21:18
2 73 Hoplaxskolan lag 4
3 57 Grundskolan Norsen
4 118 Mattlidens skola lag 2
5 32 Degerby skola
6 121 Minervaskolan
7 2 Amosparkens skola lag 2
8 34 Degerö lågstadieskola lag 2
5 x 80 m, flickor, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 semifinal 32 lag 4 heat
Heat 1 upprop klockan 10:35, start klockan 10:50
1 94 Kvarnbackens skola lag 2
2 108 Lagstads skola
3 189 Storängens skola
4 168 Sjundeå svenska skola
5 225 Winellska skolan
6 117 Mattlidens skola
7 81 Katarinaskolan
8 39 Finno Skola
Heat 2 upprop klockan 10:38, start klockan 10:53
1 190 Storängens skola lag 2
2 58 Grundskolan Norsen lag 2
3 207 Vasa övningsskola
4 36 Drumsö lågstadieskola
5 110 Malms skola
6 176 Smedsby skola
7 200 Söderkulla skola
8 158 Seminarieskolan
Heat 3 upprop klockan 10:41, start klockan 10:56
1 70 Hoplaxskolan
2 124 Mosebacke skola
3 146 Oxhamns skola
4 132 Normens skola
5 48 Granhultsskolan
6 177 Smedsby-Böle skola
7 232 Yttermalax skola
8 11 Bobäcks skola
Heat 4 upprop klockan 10:44, start klockan 10:59
1 49 Granhultsskolan lag 2
2 147 Oxhamns skola lag 2
3 127 Mårtensdals skola
4 211 Vikinga skola
5 247 Övermalax skola
6 93 Kvarnbackens skola
7 181 Solf skola
8 256 Språkbadsskolan i Jakobstad
5 x 80 m, flickor, grundsk., språkbad, inbj. grundsk. åk 1-6 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 17:50, start klockan 18:05
1 247 Övermalax skola
2 117 Mattlidens skola
3 93 Kvarnbackens skola
4 189 Storängens skola
5 146 Oxhamns skola
6 36 Drumsö lågstadieskola
7 110 Malms skola
8 48 Granhultsskolan
4 x 100 m, pojkar, grundsk. åk 7-9 försök 70 lag 9 heat
Heat 1 upprop klockan 08:15, start klockan 08:30
1 43 Kimitonejdens skola lag 3
2 94 Strömborgska skolan lag 2
3 36 Höjdens skola
4 64 Lyceiparkens skola
5 96 Sursik skola
6 10 Dalsbruks skola
7 69 Mattlidens skola lag 2
8 81 Sarlinska skolan lag 2
Heat 2 upprop klockan 08:18, start klockan 08:33
1 13 Dalsbruks skola lag 4
2 98 Tegengrenskolan
3 90 Strandnäs skola
4 27 Hagelstamska skolan
5 77 S:t Olofsskolan i Åbo
6 55 Kyrkby högstadieskola
7 42 Kimitonejdens skola lag 2
8 25 Grundskolan Norsen lag 2
Heat 3 upprop klockan 08:21, start klockan 08:36
1 12 Dalsbruks skola lag 3
2 37 Höjdens skola lag 2
3 80 Sarlinska skolan
4 74 Oxhamns skola
5 38 Karis svenska högstadium
6 41 Kimitonejdens skola
7 99 Tegengrenskolan lag 2
8 8 Cronhjelmskolan lag 2
Heat 4 upprop klockan 08:24, start klockan 08:39
1 40 Karis svenska högstadium lag 3
2 35 Högstadiet I Petalax lag 2
3 5 Carleborgsskolan
4 68 Mattlidens skola
5 60 Lagstads skola
6 71 Närpes högstadieskola
7 20 Godby högstadie skola lag 2
8 28 Hagelstamska skolan lag 2
Heat 5 upprop klockan 08:27, start klockan 08:42
1 26 Grundskolan Norsen lag 3
2 88 Storängens skola
3 14 Donnerska skolan (Karleby)
4 62 Lovisanejdens högstadium
5 65 Lyceiparkens skola lag 2
6 101 Vasa övningsskola
7 75 Oxhamns skola lag 2
8 61 Lagstads skola lag 2
Heat 6 upprop klockan 08:30, start klockan 08:45
1 9 Cronhjelmskolan lag 3
2 56 Kyrkby högstadieskola lag 2
3 93 Strömborgska skolan
4 16 Ekenäs högstadium
5 19 Godby högstadie skola
6 112 Övernäs högstadieskola
7 72 Närpes högstadieskola lag 2
8 102 Vasa övningsskola lag 2
Heat 7 upprop klockan 08:33, start klockan 08:48
1 44 Kimitonejdens skola lag 4
2 11 Dalsbruks skola lag 2
3 51 Kungsvägens skola
4 7 Cronhjelmskolan
5 39 Karis svenska högstadium lag 2
6 3 Botby grundskola
7 86 Skärgårdshavets skola
8 6 Carleborgsskolan lag 2
Heat 8 upprop klockan 08:36, start klockan 08:51
2 18 Ekenäs högstadium lag 3
3 34 Högstadiet I Petalax
4 1 Borgaregatans skola
5 24 Grundskolan Norsen
6 111 Åshöjdens grundskola
7 4 Botby grundskola lag 2
8 89 Storängens skola lag 2
Heat 9 upprop klockan 08:39, start klockan 08:54
2 97 Sursik skola lag 2
3 49 Kristinestads högstadieskola
4 59 Källhagens skola
5 17 Ekenäs högstadium lag 2
6 117 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
7 53 Kyrkbackens skola i Nagu
8 113 Övernäs högstadieskola lag 2
4 x 100 m, pojkar, grundsk. åk 7-9 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 18:00, start klockan 18:15
1 28 Hagelstamska skolan lag 2
2 62 Lovisanejdens högstadium
3 16 Ekenäs högstadium
4 27 Hagelstamska skolan
5 74 Oxhamns skola
6 88 Storängens skola
7 96 Sursik skola
8 77 S:t Olofsskolan i Åbo
4 x 100 m, flickor, grundsk. åk 7-9 försök 106 lag 14 heat
Heat 1 upprop klockan 08:45, start klockan 09:00
1 83 Sarlinska skolan lag 4
2 110 Ådalens skola i Kronoby lag 2
3 24 Grundskolan Norsen
4 71 Närpes högstadieskola
5 96 Sursik skola
6 53 Kyrkbackens skola i Nagu
7 39 Karis svenska högstadium lag 2
8 79 S:t Olofsskolan i Åbo lag 3
Heat 2 upprop klockan 08:48, start klockan 09:03
1 58 Kyrkby högstadieskola lag 4
2 26 Grundskolan Norsen lag 3
3 29 Hangö Högstadium
4 46 Korsholms högstadium
5 60 Lagstads skola
6 50 Kristinestads högstadieskola lag 2
7 42 Kimitonejdens skola lag 2
8 9 Cronhjelmskolan lag 3
Heat 3 upprop klockan 08:51, start klockan 09:06
1 104 Vasa övningsskola lag 4
2 43 Kimitonejdens skola lag 3
3 36 Höjdens skola
4 68 Mattlidens skola
5 51 Kungsvägens skola
6 72 Närpes högstadieskola lag 2
7 87 Skärgårdshavets skola lag 2
8 107 Winellska skolan lag 3
Heat 4 upprop klockan 08:54, start klockan 09:09
1 116 Övernäs högstadieskola lag 5
2 61 Lagstads skola lag 2
3 77 S:t Olofsskolan i Åbo
4 64 Lyceiparkens skola
5 59 Källhagens skola
6 7 Cronhjelmskolan
7 15 Donnerska skolan (Karleby) lag 2
8 57 Kyrkby högstadieskola lag 3
Heat 5 upprop klockan 08:57, start klockan 09:12
1 23 Godby högstadie skola lag 5
2 17 Ekenäs högstadium lag 2
3 41 Kimitonejdens skola
4 105 Winellska skolan
5 3 Botby grundskola
6 111 Åshöjdens grundskola
7 113 Övernäs högstadieskola lag 2
8 32 Hoplaxskolan lag 3
Heat 6 upprop klockan 09:00, start klockan 09:15
1 108 Winellska skolan lag 4
2 78 S:t Olofsskolan i Åbo lag 2
3 90 Strandnäs skola
4 34 Högstadiet I Petalax
5 65 Lyceiparkens skola lag 2
6 49 Kristinestads högstadieskola
7 81 Sarlinska skolan lag 2
8 21 Godby högstadie skola lag 3
Heat 7 upprop klockan 09:03, start klockan 09:18
1 115 Övernäs högstadieskola lag 4
2 76 Oxhamns skola lag 3
3 10 Dalsbruks skola
4 93 Strömborgska skolan
5 5 Carleborgsskolan
6 106 Winellska skolan lag 2
7 25 Grundskolan Norsen lag 2
8 66 Lyceiparkens skola lag 3
Heat 8 upprop klockan 09:06, start klockan 09:21
1 33 Hoplaxskolan lag 4
2 11 Dalsbruks skola lag 2
3 86 Skärgårdshavets skola
4 55 Kyrkby högstadieskola
5 47 Korsholms högstadium lag 2
6 80 Sarlinska skolan
7 20 Godby högstadie skola lag 2
8 92 Strandnäs skola lag 3
Heat 9 upprop klockan 09:09, start klockan 09:24
2 45 Kimitonejdens skola lag 5
3 8 Cronhjelmskolan lag 2
4 1 Borgaregatans skola
5 75 Oxhamns skola lag 2
6 109 Ådalens skola i Kronoby
7 4 Botby grundskola lag 2
8 103 Vasa övningsskola lag 3
Heat 10 upprop klockan 09:12, start klockan 09:27
2 44 Kimitonejdens skola lag 4
3 2 Borgaregatans skola lag 2
4 27 Hagelstamska skolan
5 101 Vasa övningsskola
6 30 Hoplaxskolan
7 94 Strömborgska skolan lag 2
8 114 Övernäs högstadieskola lag 3
Heat 11 upprop klockan 09:15, start klockan 09:30
2 85 Sarlinska skolan lag 6
3 19 Godby högstadie skola
4 74 Oxhamns skola
5 38 Karis svenska högstadium
6 37 Höjdens skola lag 2
7 102 Vasa övningsskola lag 2
8 18 Ekenäs högstadium lag 3
Heat 12 upprop klockan 09:18, start klockan 09:33
2 67 Lyceiparkens skola lag 4
3 6 Carleborgsskolan lag 2
4 69 Mattlidens skola lag 2
5 98 Tegengrenskolan
6 62 Lovisanejdens högstadium
7 56 Kyrkby högstadieskola lag 2
8 82 Sarlinska skolan lag 3
Heat 13 upprop klockan 09:21, start klockan 09:36
2 84 Sarlinska skolan lag 5
3 91 Strandnäs skola lag 2
4 88 Storängens skola
5 14 Donnerska skolan (Karleby)
6 112 Övernäs högstadieskola
7 99 Tegengrenskolan lag 2
8 73 Närpes högstadieskola lag 3
Heat 14 upprop klockan 09:24, start klockan 09:39
2 22 Godby högstadie skola lag 4
3 31 Hoplaxskolan lag 2
4 16 Ekenäs högstadium
5 89 Storängens skola lag 2
6 117 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
7 97 Sursik skola lag 2
8 70 Mattlidens skola lag 3
4 x 100 m, flickor, grundsk. åk 7-9 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 15:00, start klockan 15:15
1 71 Närpes högstadieskola
2 64 Lyceiparkens skola
3 93 Strömborgska skolan
4 46 Korsholms högstadium
5 1 Borgaregatans skola
6 115 Övernäs högstadieskola lag 4
7 105 Winellska skolan
8 77 S:t Olofsskolan i Åbo
4 x 100 m, flickor, 2:a st. åk 10-12 försök 28 lag 4 heat
Heat 1 upprop klockan 09:30, start klockan 09:45
2 29 Vasa gymnasium lag 3
3 2 Brändö gymnasium
4 1 Borgå Gymnasium
5 23 Sibbo Gymnasium
6 22 Pedersöre gymnasium
7 26 Tölö Gymnasium
8 10 Jakobstads gymnasium
Heat 2 upprop klockan 09:33, start klockan 09:48
2 18 Kronoby gymnasium lag 2
3 7 Gymnasiet i Petalax
4 32 Vörå samgymnasium
5 20 Mattlidens Gymnasium
6 12 Karis Billnäs gymnasium
7 19 Kyrkslätts gymnasium
8 38 Ålands lyceum
Heat 3 upprop klockan 09:36, start klockan 09:51
2 31 Vasa övningsskola lag 2
3 33 Vörå samgymnasium lag 2
4 27 Vasa gymnasium
5 13 Karleby svenska gymnasium
6 3 Brändö gymnasium lag 2
7 15 Kimitoöns gymnasium
8 21 Närpes gymnasium
Heat 4 upprop klockan 09:39, start klockan 09:54
2 28 Vasa gymnasium lag 2
3 9 Hangö Gymnasium
4 5 Gymnasiet Grankulla samskola
5 30 Vasa övningsskola
6 8 Gymnasiet Lärkan
7 17 Kronoby gymnasium
8 35 Yrkesakademin i Österbotten
4 x 100 m, flickor, 2:a st. åk 10-12 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:20, start klockan 16:35
1 27 Vasa gymnasium
2 7 Gymnasiet i Petalax
3 32 Vörå samgymnasium
4 21 Närpes gymnasium
5 23 Sibbo Gymnasium
6 30 Vasa övningsskola
7 17 Kronoby gymnasium
8 5 Gymnasiet Grankulla samskola
4 x 100 m, pojkar, 2:a st. åk 10-12 försök 23 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 09:45, start klockan 10:00
1 37 Yrkesakademin i Österbotten lag 3
2 15 Kimitoöns gymnasium
3 27 Vasa gymnasium
4 1 Borgå Gymnasium
5 5 Gymnasiet Grankulla samskola
6 26 Tölö Gymnasium
7 17 Kronoby gymnasium
8 11 Jakobstads gymnasium lag 2
Heat 2 upprop klockan 09:48, start klockan 10:03
1 28 Vasa gymnasium lag 2
2 25 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
3 12 Karis Billnäs gymnasium
4 20 Mattlidens Gymnasium
5 21 Närpes gymnasium
6 10 Jakobstads gymnasium
7 35 Yrkesakademin i Österbotten
8 3 Brändö gymnasium lag 2
Heat 3 upprop klockan 09:51, start klockan 10:06
2 6 Gymnasiet Grankulla samskola lag 2
3 23 Sibbo Gymnasium
4 2 Brändö gymnasium
5 22 Pedersöre gymnasium
6 30 Vasa övningsskola
7 13 Karleby svenska gymnasium
8 36 Yrkesakademin i Österbotten lag 2
Dubbel svensk stafett, mixed, grundsk. åk 7-9 försök 40 lag 5 heat
Heat 1 upprop klockan 10:45, start klockan 11:10
1 6 Carleborgsskolan lag 2
2 16 Ekenäs högstadium
3 3 Botby grundskola
4 64 Lyceiparkens skola
5 59 Källhagens skola
6 1 Borgaregatans skola
7 101 Vasa övningsskola
8 78 S:t Olofsskolan i Åbo lag 2
Heat 2 upprop klockan 10:53, start klockan 11:18
1 47 Korsholms högstadium lag 2
2 49 Kristinestads högstadieskola
3 109 Ådalens skola i Kronoby
4 105 Winellska skolan
5 51 Kungsvägens skola
6 68 Mattlidens skola
7 19 Godby högstadie skola
8 25 Grundskolan Norsen lag 2
Heat 3 upprop klockan 11:01, start klockan 11:26
1 113 Övernäs högstadieskola lag 2
2 41 Kimitonejdens skola
3 80 Sarlinska skolan
4 46 Korsholms högstadium
5 5 Carleborgsskolan
6 75 Oxhamns skola lag 2
7 24 Grundskolan Norsen
8 72 Närpes högstadieskola lag 2
Heat 4 upprop klockan 11:09, start klockan 11:34
1 56 Kyrkby högstadieskola lag 2
2 77 S:t Olofsskolan i Åbo
3 27 Hagelstamska skolan
4 74 Oxhamns skola
5 98 Tegengrenskolan
6 96 Sursik skola
7 111 Åshöjdens grundskola
8 34 Högstadiet I Petalax
Heat 5 upprop klockan 11:17, start klockan 11:42
1 52 Kungsvägens skola lag 2
2 112 Övernäs högstadieskola
3 38 Karis svenska högstadium
4 55 Kyrkby högstadieskola
5 106 Winellska skolan lag 2
6 14 Donnerska skolan (Karleby)
7 36 Höjdens skola
8 71 Närpes högstadieskola
Dubbel svensk stafett, mixed, grundsk. åk 7-9 final 8 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 16:25, start klockan 16:45
1 98 Tegengrenskolan
2 27 Hagelstamska skolan
3 24 Grundskolan Norsen
4 105 Winellska skolan
5 71 Närpes högstadieskola
6 74 Oxhamns skola
7 1 Borgaregatans skola
8 55 Kyrkby högstadieskola
12 x 80 m, mixed, grundsk. åk 1-6 försök 192 lag 6 heat
Heat 1 upprop klockan 11:40, start klockan 12:00
1 Smedsby-Böle skola
2 Vasa övningsskola
3 Generalshagens skola
4 Nedervetil skola
5 Sibbo Kyrkoby skola
6 Bobäcks skola
7 Nordsjö lågstadieskola
8 Vikingaåsens skola
9 Hoplaxskolan lag 2
10 Terjärv skola
11 Replot Björkö skola
12 Malms skola
13 Holm skola
14 Öja Skola, Karleby
15 Övermark skola
16 Petalax skola
17 Skärgårdshavets skola
18 Eckerö lågstadium
19 Hirvlax skola
20 Salo Svenska Skola
21 Botby grundskola lag 2
22 Normens skola lag 2
23 Amosparkens skola lag 2
24 Vikinga skola lag 2
25 Kungsgårdsskolan lag 2
26 Gripsholmsskolan lag 2
27 Solf skola lag 3
28 Kvarnbackens skola lag 3
29 Winellska skolan lag 3
30 Skräbböle skola lag 4
31 Grundskolan Norsen lag 4
32 Cygnaeus Skola lag 5
Heat 2 upprop klockan 11:50, start klockan 12:10
1 Granhultsskolan
2 Oxhamns skola
3 Brändö lågstadieskola
4 Språkbadsskolan i Jakobstad
5 Mosebacke skola
6 Seminarieskolan
7 Norra Korsholms skola lag 2
8 Mårtensdals skola
9 Sirkkala skola
10 Hoplaxskolan lag 3
11 Strandnäs skola
12 Molpe Skola
13 Jeppo-Pensala skola
14 Kvevlax skola
15 Pjelax skola
16 Höjdens skola
17 Amosparkens skola
18 Centralskolan i Kronoby
19 Bonäs Skola
20 Såka skola
21 Sundom skola lag 2
22 S:t Karins svenska skola lag 2
23 Sibbo Kyrkoby skola lag 2
24 Grundskolan Norsen lag 2
25 Centrumskolan i Oravais lag 2
26 Kyrkfjärdens skola lag 2
27 Gerby skola lag 3
28 Holm skola lag 3
29 Skräbböle skola lag 3
30 Malms skola lag 4
31 Cygnaeus Skola lag 4
32 Malms skola lag 5
Heat 3 upprop klockan 12:00, start klockan 12:20
1 Sundom skola
2 Drumsö lågstadieskola
3 Gerby skola
4 Sjundeå svenska skola
5 Smedsby-Böle skola lag 2
6 Kungsgårdsskolan
7 Cygnaeus Skola
8 Vindängens skola lag 2
9 Botby grundskola
10 Sirkkala skola lag 2
11 Forsby skola
12 Näse skola
13 Maxmo Kyrkoby skola
14 Skräbböle skola
15 Luostarivuoren koulu
16 Vittsar skola
17 Smedsby skola
18 Kyrkbackens skola
19 Kållby-Heimbacka skola
20 Degerö lågstadieskola
21 Stenbackens skola lag 2
22 Forsby skola, Pedersöre lag 2
23 Jeppo-Pensala skola lag 2
24 Mosebacke skola lag 2
25 Pjelax skola lag 2
26 Språkbadsskolan i Jakobstad lag 2
27 Kvevlax skola lag 3
28 Norra Korsholms skola lag 3
29 Vasa övningsskola lag 3
30 Winellska skolan lag 4
31 Solf skola lag 4
32 Malms skola lag 6
Heat 4 upprop klockan 12:45, start klockan 13:05
1 Storängens skola
2 Winellska skolan
3 Finno Skola
4 Katarinaskolan
5 Norra Korsholms skola
6 Drumsö lågstadieskola lag 2
7 Centrumskolan i Oravais
8 Borgby skola
9 Österby skola
10 Normens skola
11 Stenbackens skola
12 Överesse skola
13 Forsby skola, Pedersöre
14 Salpar skola
15 Övernäs skola
16 Sannäs skola
17 Pörtom skola
18 Yttermalax skola
19 Kirjala skola
20 Kyrkoby skola, Vanda
21 Kottby lågstadieskola lag 2
22 Gerby skola lag 2
23 Vasa övningsskola lag 2
24 Korsnäs kyrkoby skola lag 2
25 Cygnaeus Skola lag 2
26 Övermalax skola lag 2
27 Mosebacke skola lag 3
28 Sundom skola lag 3
29 Grundskolan Norsen lag 3
30 Språkbadsskolan i Jakobstad lag 3
31 Hoplaxskolan lag 4
32 Malms skola lag 7
Heat 5 upprop klockan 12:55, start klockan 13:15
1 Mattlidens skola
2 Lagstads skola
3 Grundskolan Norsen
4 Granhultsskolan lag 2
5 Koskeby skola
6 Chydenius skola
7 Katarinaskolan lag 2
8 Rudolf Steiner skolan i Helsingfors
9 Solf skola lag 2
10 Kvarnbackens skola lag 2
11 Övermalax skola
12 Yttermark skola
13 Gripsholmsskolan
14 Kristinestads skola
15 Haga skola
16 Taklax skola
17 Ytternäs skola
18 S:t Karins svenska skola
19 Lagmans skola
20 Kirjala skola lag 2
21 Malms skola lag 2
22 Replot Björkö skola lag 2
23 Yttermalax skola lag 2
24 Kvevlax skola lag 2
25 Finno Skola lag 2
26 Holm skola lag 2
27 Sirkkala skola lag 3
28 Höjdens skola lag 3
29 Smedsby-Böle skola lag 3
30 Cygnaeus Skola lag 3
31 Vasa övningsskola lag 4
32 Skräbböle skola lag 5
Heat 6 upprop klockan 13:05, start klockan 13:25
1 Solf skola
2 Vindängens skola
3 Karamalmens skola
4 Storängens skola lag 2
5 Kvarnbackens skola
6 Hoplaxskolan
7 Mattlidens skola lag 2
8 Winellska skolan lag 2
9 Kottby lågstadieskola
10 Seminarieskolan lag 2
11 Kyrkostrands skola
12 Boställskolan
13 Västra Närpes skola
14 Vikinga skola
15 Kyrkfjärdens skola
16 Munsala skola
17 Månsas lågstadieskola
18 Kyrkbackens skola i Nagu
19 Korsnäs kyrkoby skola
20 Kållby-Heimbacka skola lag 2
21 Skräbböle skola lag 2
22 Övernäs skola lag 2
23 Sjundeå svenska skola lag 2
24 Höjdens skola lag 2
25 Bobäcks skola lag 2
26 Katarinaskolan lag 3
27 Gripsholmsskolan lag 3
28 S:t Karins svenska skola lag 3
29 Malms skola lag 3
30 Stenbackens skola lag 3
31 Norra Korsholms skola lag 4
32 Cygnaeus Skola lag 6
12 x 80 m, mixed, grundsk. åk 1-6 final 36 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 15:55, start klockan 16:25
1 Granhultsskolan
2 Storängens skola
3 Winellska skolan
4 Seminarieskolan
5 Sjundeå svenska skola
6 Mattlidens skola
7 Karamalmens skola
8 Kvarnbackens skola
9 Oxhamns skola
10 Solf skola
11 Grundskolan Norsen
12 Normens skola
13 Katarinaskolan
14 Drumsö lågstadieskola
15 Sundom skola
16 Mosebacke skola
17 Centrumskolan i Oravais
18 Lagstads skola
19 Storängens skola lag 2
20 Mårtensdals skola
21 Sirkkala skola
22 Smedsby skola
23 Höjdens skola
24 Kvevlax skola
25 Vindängens skola
26 Botby grundskola
27 Granhultsskolan lag 2
28 Cygnaeus Skola
29 Övermalax skola
30 Kungsgårdsskolan
31 Norra Korsholms skola
32 Smedsby-Böle skola
33 Vasa övningsskola
34 Bobäcks skola
35 Vikinga skola
36 Nedervetil skola
600 + 600 + 400 m, flickor, grundsk. åk 7-9 final 78 lag 2 heat
Heat 1 upprop klockan 13:30, start klockan 13:50
1 78 S:t Olofsskolan i Åbo lag 2
2 94 Strömborgska skolan lag 2
3 61 Lagstads skola lag 2
4 75 Oxhamns skola lag 2
5 69 Mattlidens skola lag 2
6 17 Ekenäs högstadium lag 2
7 81 Sarlinska skolan lag 2
8 99 Tegengrenskolan lag 2
9 6 Carleborgsskolan lag 2
10 8 Cronhjelmskolan lag 2
11 102 Vasa övningsskola lag 2
12 106 Winellska skolan lag 2
13 35 Högstadiet I Petalax lag 2
14 39 Karis svenska högstadium lag 2
15 52 Kungsvägens skola lag 2
16 72 Närpes högstadieskola lag 2
17 113 Övernäs högstadieskola lag 2
18 20 Godby högstadie skola lag 2
19 87 Skärgårdshavets skola lag 2
20 42 Kimitonejdens skola lag 2
21 50 Kristinestads högstadieskola lag 2
22 110 Ådalens skola i Kronoby lag 2
23 97 Sursik skola lag 2
24 63 Lovisanejdens högstadium lag 2
25 54 Kyrkbackens skola i Nagu lag 2
26 91 Strandnäs skola lag 2
27 31 Hoplaxskolan lag 2
28 11 Dalsbruks skola lag 2
29 15 Donnerska skolan (Karleby) lag 2
30 107 Winellska skolan lag 3
31 103 Vasa övningsskola lag 3
32 21 Godby högstadie skola lag 3
33 95 Strömborgska skolan lag 3
34 100 Tegengrenskolan lag 3
35 82 Sarlinska skolan lag 3
36 18 Ekenäs högstadium lag 3
37 108 Winellska skolan lag 4
Heat 2 upprop klockan 13:40, start klockan 14:00
1 96 Sursik skola
2 77 S:t Olofsskolan i Åbo
3 93 Strömborgska skolan
4 88 Storängens skola
5 27 Hagelstamska skolan
6 71 Närpes högstadieskola
7 80 Sarlinska skolan
8 62 Lovisanejdens högstadium
9 98 Tegengrenskolan
10 46 Korsholms högstadium
11 51 Kungsvägens skola
12 1 Borgaregatans skola
13 34 Högstadiet I Petalax
14 16 Ekenäs högstadium
15 105 Winellska skolan
16 59 Källhagens skola
17 24 Grundskolan Norsen
18 74 Oxhamns skola
19 101 Vasa övningsskola
20 30 Hoplaxskolan
21 60 Lagstads skola
22 64 Lyceiparkens skola
23 117 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
24 109 Ådalens skola i Kronoby
25 68 Mattlidens skola
26 14 Donnerska skolan (Karleby)
27 5 Carleborgsskolan
28 36 Höjdens skola
29 7 Cronhjelmskolan
30 38 Karis svenska högstadium
31 3 Botby grundskola
32 29 Hangö Högstadium
33 41 Kimitonejdens skola
34 19 Godby högstadie skola
35 53 Kyrkbackens skola i Nagu
36 49 Kristinestads högstadieskola
37 111 Åshöjdens grundskola
38 86 Skärgårdshavets skola
39 10 Dalsbruks skola
40 90 Strandnäs skola
41 112 Övernäs högstadieskola
Gatustafett, 5-manna, flickor, 2:a st. åk 10-12 final 23 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 13:55, start klockan 14:15
1 21 Närpes gymnasium
2 32 Vörå samgymnasium
3 20 Mattlidens Gymnasium
4 10 Jakobstads gymnasium
5 2 Brändö gymnasium
6 5 Gymnasiet Grankulla samskola
7 30 Vasa övningsskola
8 19 Kyrkslätts gymnasium
9 22 Pedersöre gymnasium
10 1 Borgå Gymnasium
11 23 Sibbo Gymnasium
12 4 Ekenäs gymnasium
13 13 Karleby svenska gymnasium
14 27 Vasa gymnasium
15 26 Tölö Gymnasium
16 15 Kimitoöns gymnasium
17 16 Korsholms gymnasium
18 25 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
19 38 Ålands lyceum
20 17 Kronoby gymnasium
21 35 Yrkesakademin i Österbotten
22 33 Vörå samgymnasium lag 2
23 34 Vörå samgymnasium lag 3
Gatustafett, 6-manna, pojkar, grundsk. åk 7-9 final 54 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 14:15, start klockan 14:35
1 96 Sursik skola
2 16 Ekenäs högstadium
3 71 Närpes högstadieskola
4 93 Strömborgska skolan
5 27 Hagelstamska skolan
6 105 Winellska skolan
7 46 Korsholms högstadium
8 7 Cronhjelmskolan
9 14 Donnerska skolan (Karleby)
10 98 Tegengrenskolan
11 77 S:t Olofsskolan i Åbo
12 62 Lovisanejdens högstadium
13 38 Karis svenska högstadium
14 1 Borgaregatans skola
15 74 Oxhamns skola
16 68 Mattlidens skola
17 60 Lagstads skola
18 59 Källhagens skola
19 24 Grundskolan Norsen
20 101 Vasa övningsskola
21 30 Hoplaxskolan
22 34 Högstadiet I Petalax
23 51 Kungsvägens skola
24 88 Storängens skola
25 109 Ådalens skola i Kronoby
26 19 Godby högstadie skola
27 64 Lyceiparkens skola
28 5 Carleborgsskolan
29 55 Kyrkby högstadieskola
30 41 Kimitonejdens skola
31 3 Botby grundskola
32 80 Sarlinska skolan
33 86 Skärgårdshavets skola
34 10 Dalsbruks skola
35 36 Höjdens skola
36 111 Åshöjdens grundskola
37 90 Strandnäs skola
38 117 Albert Edelfelts skola / Språkbadet
39 112 Övernäs högstadieskola
40 78 S:t Olofsskolan i Åbo lag 2
41 25 Grundskolan Norsen lag 2
42 15 Donnerska skolan (Karleby) lag 2
43 39 Karis svenska högstadium lag 2
44 106 Winellska skolan lag 2
45 75 Oxhamns skola lag 2
46 99 Tegengrenskolan lag 2
47 72 Närpes högstadieskola lag 2
48 47 Korsholms högstadium lag 2
49 94 Strömborgska skolan lag 2
50 110 Ådalens skola i Kronoby lag 2
51 17 Ekenäs högstadium lag 2
52 11 Dalsbruks skola lag 2
53 42 Kimitonejdens skola lag 2
54 48 Korsholms högstadium lag 3
Gatustafett, 10-manna, pojkar, 2:a st. åk 10-12 final 18 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 14:35, start klockan 14:55
1 32 Vörå samgymnasium
2 1 Borgå Gymnasium
3 14 Katedralskolan i Åbo
4 25 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
5 4 Ekenäs gymnasium
6 2 Brändö gymnasium
7 22 Pedersöre gymnasium
8 5 Gymnasiet Grankulla samskola
9 16 Korsholms gymnasium
10 13 Karleby svenska gymnasium
11 20 Mattlidens Gymnasium
12 30 Vasa övningsskola
13 27 Vasa gymnasium
14 17 Kronoby gymnasium
15 9 Hangö Gymnasium
16 12 Karis Billnäs gymnasium
17 35 Yrkesakademin i Österbotten
18 33 Vörå samgymnasium lag 2
12 x 100 m, flickor, 2:a st. åk 10-12 final 20 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 15:05, start klockan 15:25
1 Vörå samgymnasium
2 Mattlidens Gymnasium
3 Vasa övningsskola
4 Karleby svenska gymnasium
5 Borgå Gymnasium
6 Kyrkslätts gymnasium
7 Närpes gymnasium
8 Gymnasiet Grankulla samskola
9 Jakobstads gymnasium
10 Brändö gymnasium
11 Kronoby gymnasium
12 Sibbo Gymnasium
13 Vasa gymnasium
14 Korsholms gymnasium
15 Pedersöre gymnasium
16 Gymnasiet Lärkan
17 Ekenäs gymnasium
18 Katedralskolan i Åbo
19 Gymnasiet i Petalax
20 Närpes gymnasium lag 2
18 x 100 m, pojkar, grundsk. åk 7-9 final 20 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 15:20, start klockan 15:40
1 Hagelstamska skolan
2 Winellska skolan
3 Korsholms högstadium
4 Närpes högstadieskola
5 Lyceiparkens skola
6 Borgaregatans skola
7 Ekenäs högstadium
8 Karis svenska högstadium
9 Lagstads skola
10 Mattlidens skola
11 Sursik skola
12 Källhagens skola
13 Strömborgska skolan
14 Tegengrenskolan
15 S:t Olofsskolan i Åbo
16 Donnerska skolan (Karleby)
17 Högstadiet I Petalax
18 Storängens skola
19 Kimitonejdens skola
20 Skärgårdshavets skola
Dubbel svensk stafett, mixed, 2:a st. åk 10-12 final 23 lag 3 heat
Heat 1 upprop klockan 17:10, start klockan 17:30
2 35 Yrkesakademin i Österbotten
3 26 Tölö Gymnasium
4 30 Vasa övningsskola
5 15 Kimitoöns gymnasium
6 27 Vasa gymnasium
7 28 Vasa gymnasium lag 2
8 11 Jakobstads gymnasium lag 2
Heat 2 upprop klockan 17:20, start klockan 17:40
1 17 Kronoby gymnasium
2 22 Pedersöre gymnasium
3 25 Topeliusgymnasiet i Nykarleby
4 13 Karleby svenska gymnasium
5 14 Katedralskolan i Åbo
6 33 Vörå samgymnasium lag 2
7 12 Karis Billnäs gymnasium
8 16 Korsholms gymnasium
Heat 3 upprop klockan 17:30, start klockan 17:50
1 10 Jakobstads gymnasium
2 4 Ekenäs gymnasium
3 5 Gymnasiet Grankulla samskola
4 32 Vörå samgymnasium
5 23 Sibbo Gymnasium
6 21 Närpes gymnasium
7 20 Mattlidens Gymnasium
8 2 Brändö gymnasium
18 x 80 m, flickor, grundsk. åk 7-9 final 35 lag 1 heat
Heat 1 upprop klockan 18:05, start klockan 18:35
1 Korsholms högstadium
2 Winellska skolan
3 Hagelstamska skolan
4 Närpes högstadieskola
5 Oxhamns skola
6 Lyceiparkens skola
7 Storängens skola
8 Mattlidens skola
9 Borgaregatans skola
10 Ådalens skola i Kronoby
11 Källhagens skola
12 Grundskolan Norsen
13 Lagstads skola
14 Åshöjdens grundskola
15 Strömborgska skolan
16 Sarlinska skolan
17 S:t Olofsskolan i Åbo
18 Ekenäs högstadium
19 Högstadiet I Petalax
20 Donnerska skolan (Karleby)
21 Kungsvägens skola
22 Vasa övningsskola
23 Tegengrenskolan
24 Hoplaxskolan
25 Godby högstadie skola
26 Sursik skola
27 Kimitonejdens skola
28 Övernäs högstadieskola
29 Dalsbruks skola
30 Kyrkby högstadieskola
31 Kyrkbackens skola i Nagu
32 Winellska skolan lag 2
33 Källhagens skola lag 2
34 Mattlidens skola lag 2
35 Winellska skolan lag 3

Skolornas Stafettkarneval

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: (växel)
e-post: info(AT)stafettkarnevalen.fi
FO-nummer: 0194129-1

verksamhetsledare:

Jan-Erik Eklöf
e-post: jan-erik.eklof(AT)stafettkarnevalen.fi
mobil: 040-184 6380