stafettkarnevalen 2018 i Åbo

SVENSKA FINLANDS SKOLIDROTTSFÖRBUND

STAFETTKARNEVALEN 2018

PRESSMEDDELANDE

STAFETTKARNEVALENS BÄSTA HEJARRAMSA - LÅGSTADIER

Stafettkarnevalens traditionella hejarramsetävling, där texten i ramsorna har fått tävla sinsemellan har avgjorts. Tävlingen indelades i två klasser: lågstadier (klasser 1-6) och högstadier/andra stadiet (klasser 7-12).

Tävlingsjuryn poängterade att en bra hejarramsa bör vara rytmisk, en bra stödande melodi är ett plus. Ramsan ska ha en fyndig text som gärna kan ha lokal färg och ska uppmuntra det egna laget, utan att vara negativ mot andra lag. Ramsan bör också ge uttryck för stämningen på karnevalen, uttrycka lekfullhet, gemenskap och samhörighet, dvs. binda samman eleverna på läktarna och de löpande lagen på planen. Speciellt ovanliga melodier och underfundiga texter premierades.

Inom utsatt tid inkom 49 bidrag från 22 skolor.

I klassen för lågstadier vann Amosparkens skola, Kimito: Go Kimito

Motivering: Fyndig, slagkraftig, melodi och text passar bra ihop med originalversionen, rena rama sprängstoffet.

Hedersomnämnanden:
                 Replot Björkö skola: Heja hååårt
                 Kyrkbackens skola i Nagu: Åååå Skärin!

 

Go Kimito (melodi Despacito)

Go Ki-mi-to!
Vi e hela världens favorito
Vi springer allra snabbast hitodito
Vi e starka rena dynamitooo
Go Ki-mi-to!

På frågor svarar Barbara Åkerberg 040-545 2260                                

 

STAFETTKARNEVALENS BÄSTA HEJARKLACK – LÅGSTADIER

I klassen för lågstadier vann Sirkkala skola från Åbo.

Motivering: Sirkkala har visat stark uthållighet när de hela dagen gett sitt allt för att heja på sina löpande skolkompisar. De är en färgstark klick på läktaren som med fyndiga och mångsidiga ramsor bidragit till en fin stämning på Paavo Nurmi stadion.

För mera information:

Stefan Haglund
Organisationskommittéens ordförande
+358400577903
stefan.haglund@luukku.com

Jeanette Harf
Pressansvarig
+3585060400
jeanette.harf@idrott.fi

Skolornas Stafettkarneval

Gjuterivägen 10
00380 Helsingfors
FINLAND

telefon: (växel)
e-post: info(AT)stafettkarnevalen.fi
FO-nummer: 0194129-1

verksamhetsledare:

Jan-Erik Eklöf
e-post: jan-erik.eklof(AT)stafettkarnevalen.fi
mobil: 040-184 6380