Bästa hejarramsa årskurs 1-6 2024

Stafettkarnevalens traditionella hejarramsetävling, där texten i ramsorna har fått tävla sinsemellan har avgjorts. Tävlingen indelades i två klasser: åk 1-6 och åk 7-9/andra stadiet.

Tävlingsjuryn poängterade att en bra hejarramsa bör vara rytmisk, en bra stödande melodi är ett plus. Ramsan ska ha en fyndig text som gärna kan ha lokal färg och ska uppmuntra det egna laget, utan att vara negativ mot andra lag. Ramsan bör också ge uttryck för stämningen på karnevalen, uttrycka lekfullhet, gemenskap och samhörighet, dvs. binda samman eleverna på läktarna och de löpande lagen på planen. Speciellt ovanliga melodier och underfundiga texter premierades.

I klassen för åk 1-6 vann Kyrkfjärdens skola, Ingå: Klappa händerna

Motivering: Ramsan är rytmisk och förmedlar en glad och positiv stämning. Den är lätt att lära sig och lätt att göra koreografier till. Ramsan förmedlar alltså bra stämningen och andan på Stafettkarnevalen.                                                                                    

Klappa händerna
Melodi: Klappa händerna (när du är riktigt glad)

Klappa händerna om Kyrkfjärden är bäst,
Klappa händerna när vi har guldfest,
Klappa händerna när vi springer, för ni vet väl att vi vinner,
Klappa händerna för Kyrkfjärden E BÄST!

Texten har författats av flickor i åk 5.

På frågor svarar

Barbara Åkerberg
+35840 545 2260

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *