Bästa hejarramsa årskurs 7-9 & andra stadiet 2024

Stafettkarnevalens traditionella hejarramsetävling, där texten i ramsorna har fått tävla sinsemellan har avgjorts. Tävlingen indelades i två klasser: åk 1-6 och Åk 7-9/andra stadiet.

Tävlingsjuryn poängterade att en bra hejarramsa bör vara rytmisk, en bra stödande melodi är ett plus. Ramsan ska ha en fyndig text som gärna kan ha lokal färg och ska uppmuntra det egna laget, utan att vara negativ mot andra lag. Ramsan bör också ge uttryck för stämningen på karnevalen, uttrycka lekfullhet, gemenskap och samhörighet, dvs. binda samman eleverna på läktarna och de löpande lagen på planen. Speciellt ovanliga melodier och underfundiga texter premierades.

I klassen för åk 7-9/andra stadiet vann Tegengrenskolan, Vörå: Vöro taas

Motivering: Ramsan tar bra upp stämningen och framför allt känslorna under Stafettkarnevalen, det är nervöst och både skratt och gråt. Ramsan är sympatisk och dialekten används på ett konsekvent sätt.

Hedersomnämnande gick till: Korsholms högstadium: Du käre lille karneval

Vöro taas
(Melodi: Tango taas med KAJ)

Vi starta ifrån vöro, tröjt som bara vaa
Ti hesa fåor vi i vår fulla buss
Dem la på oss findräktan å borsta bort allt damm
Och Bettan sa: no ska ni skaff ett gold

Så dem steig åpp på lektarn å råopa snart åpå
Dem ståo å skrejk å ingen åv dem satt
Men så kom nervositetin, tå e närma se

Tå speakern sa: no springär vöro snart
Sitt tuli vöro taas, vörobåoan överallt
Sitt tuli vöro taas igen.
Dem sprang å dem va gäälin, tills guldi dem snart fick
Dem tyckt e va så råolit, så dem gråt in liitin skvätt

Författare till texten är: Natalie Backman, Felicia Järn, Sara Backlund, Jolinda Helsing, Wilma Jåfs och Liv Dalkarl.

På frågor svarar

Barbara Åkerberg
+35840 545 2260     

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *