Anmälningstjänsten

Information om 2025 års anmälningstider publiceras efter att tävlingsutskottet har tagit beslut om arrangemangen 2025.

Minutprogrammet för år 2024
(minutprogrammet från 2024 ger en fingervisning om hur tidtabellen kommer att se ut 2025)

Anmälningstjänsten hittar du här stafapp.stafettkarnevalen.fi