Om Stafettkarnevalen

Stafettkarnevalen är:
  • Europas största skolidrottsevenemang som arrangeras årligen
  • 12 000 starter och 9 000 löpare
  • 200 deltagande skolor
  • Mer än 2000 deltagare i de olika hejarklackarna
  • Över 200 frivilliga
Carl-Olof Homén, initiativtagare och ”Karnevalens pappa” sedan 1961.

Den första Stafettkarnevalen arrangerades för landets svenska skolor våren 1961 på Djurgårdens sportplan i Helsingfors. I den första Stafettkarnevalen deltog 606 löpare.

Inspirera till motion och sunda levnadsvanor

Stafettkarnevalens målsättning är att inspirera skolungdomen till att röra på sig och att betona glädjen i idrotten, lagandan, kamratskapet och skolgemenskapen.

Till den idrottsliga målsättningen hör också att locka nya skaror av ungdom till idrotten och ge våra föreningar en stor rekryteringsbas. Många av vårt lands främsta idrottsstjärnor har deltagit och tävlat i Stafettkarnevalen.

Den samhälleliga, finlandssvenska målsättningen är att stärka den finlandssvenska identiteten och samtidigt skapa good will över spårkgränserna.

Vi tror också, att för att en minoritet skall kunna göra en fullgod insats hela landet till fromma, måste den ha möjlighet att förverkliga sina idéer, på sina egna villkor, sin egen krets och på sitt eget språk.

Livslånga erfarenheter och gemensakp

Stafettkarnevalen skapar gemenskap:
  • inom svenskfinland
  • inom den egna klassen
  • inom den egna skolan
  • inom den egna kommunen/staden

Stafettkarnevalen är ett inkluderande evenemang där hela skolan får vara med.
Stafettkarnevalen består av så mycket mer än traditionella stafetter, t.ex. inmarschen, hejaklackstävling, maskottävling, stafetter öppna för spårkbadsskolor samt anpassade stafetter.

Stafettkarnevalen skapar glädje för såväl deltagare som publik och funktionärer.