Resultat

Här kan du följa med Stafettkarnevalen

Resultat 2024

Minutprogram 2024 (PDF)

Heatindelning 2024 (PDF)

Reultat från 2023 hittar du här: Resultat 2023

Maskottävlingen

Det första priset under årets karneval har nu delats ut! Den traditionella maskottävlingen avgörs vid inmarschen och vi kan bara säga: Tåget stannar i Ingå igen, lika så gör pokalen. I år var det alltså Kyrkfjärdens skola från Ingå som kammade hem priset. 

En sällan skådad kreation som gjorde att inmarschen löpte som på räls. Ett fyndigt lok med tillhörande vagnar som bars av stolthet av skolans elever. Vi kan bara ana ett skolans elever med lärare satt en hel del arbetstid på att skapa denna fina kreation.  

Ett stort grattis säger vi till Kyrkfjärdens skola i Ingå! 

Hejarklackstävlingar

I tävlingen för bästa hejarklack, i klassen för lågstadier, var det i år KUNGSGÅRDSSKOLAN från Esbo som tog hem segern. Totalt deltog 34 hejarklackar i tävlingen.

Motivering: Ett tappert sammanslutet gäng som verkligen lyft stämningen på hela stadion. Med knappt någon andningspaus och hesa röster har de sett till att alla löpare hejats på. Ingen paus och ingen ro.

ÅRSKURS 7-9 OCH ANDRA STADIET, UNDER 25 DELTAGARE 2024
I tävlingen för bästa hejarklack, i klassen för årskurserna 7-9/andra stadiet under 25 deltagare, var det i år S:t Olofsskolan från Åbo. Totalt deltog 9 hejarklackar i tävlingen.

Motivering: I vimlet på läktaren kan man lätt få syn på detta orange-vit-svart-färgade glada gäng som med hög stämma och glada ramsor lyckas förmedla sitt budskap och höja stämningen på karnevalen. 

STAFETTKARNEVALENS BÄSTA HEJARKLACK – ÅRSKURS 7-9 OCH ANDRA STADIET, ÖVER 25 DELTAGARE 2024
I tävlingen för bästa hejarklack, i klassen för årskurserna 7-9/andra stadiet över 25 deltagare, var det i år Zachariasskolan från Nykarleby. Totalt deltog 11 hejarklackar i tävlingen.

Motivering: Mitt bland älvor, presidenter och snögubbar var det ett gäng som bidrog till den varma stämningen på läkaren. Kläder enligt väder och man lyckats göra ett fint intryck med små medel. Att man lyckats involvera deltagare av olika kön gör att man lyfter hejarklacken till en ny nivå. 

Juryn vill ge ett extra varmt hedersomnämnande till Borgaregatans skola och de extremt fina Anna och Olof och deras fina kostymer och helhetinstryck.

Ramsor

STAFETTKARNEVALENS BÄSTA HEJARRAMSA – Grundskolor årskurs 1-6

Stafettkarnevalens traditionella hejarramsetävling, där texten i ramsorna har fått tävla sinsemellan har avgjorts. Tävlingen indelades i två klasser: åk 1-6 och åk 7-9/andra stadiet.

Tävlingsjuryn poängterade att en bra hejarramsa bör vara rytmisk, en bra stödande melodi är ett plus. Ramsan ska ha en fyndig text som gärna kan ha lokal färg och ska uppmuntra det egna laget, utan att vara negativ mot andra lag. Ramsan bör också ge uttryck för stämningen på karnevalen, uttrycka lekfullhet, gemenskap och samhörighet, dvs. binda samman eleverna på läktarna och de löpande lagen på planen. Speciellt ovanliga melodier och underfundiga texter premierades.

I klassen för åk 1-6 vann Kyrkfjärdens skola, Ingå: Klappa händerna

Motivering: Ramsan är rytmisk och förmedlar en glad och positiv stämning. Den är lätt att lära sig och lätt att göra koreografier till. Ramsan förmedlar alltså bra stämningen och andan på Stafettkarnevalen.                                                                                    

Klappa händerna
Melodi: Klappa händerna (när du är riktigt glad)

Klappa händerna om Kyrkfjärden är bäst,
Klappa händerna när vi har guldfest,
Klappa händerna när vi springer, för ni vet väl att vi vinner,
Klappa händerna för Kyrkfjärden E BÄST!

Texten har författats av flickor i åk 5.

På frågor svarar

Barbara Åkerberg
+35840 545 2260

STAFETTKARNEVALENS BÄSTA HEJARRAMSA – ÅRSKURS 7-9 OCH ANDRA STADIET

I klassen för åk 7-9/andra stadiet vann Tegengrenskolan, Vörå: Vöro taas

Motivering: Ramsan tar bra upp stämningen och framför allt känslorna under Stafettkarnevalen, det är nervöst och både skratt och gråt. Ramsan är sympatisk och dialekten används på ett konsekvent sätt.

Hedersomnämnande gick till: Korsholms högstadium: Du käre lille karneval

Vöro taas
(Melodi: Tango taas med KAJ)

Vi starta ifrån vöro, tröjt som bara vaa
Ti hesa fåor vi i vår fulla buss
Dem la på oss findräktan å borsta bort allt damm
Och Bettan sa: no ska ni skaff ett gold

Så dem steig åpp på lektarn å råopa snart åpå
Dem ståo å skrejk å ingen åv dem satt
Men så kom nervositetin, tå e närma se

Tå speakern sa: no springär vöro snart
Sitt tuli vöro taas, vörobåoan överallt
Sitt tuli vöro taas igen.
Dem sprang å dem va gäälin, tills guldi dem snart fick
Dem tyckt e va så råolit, så dem gråt in liitin skvätt

Författare till texten är: Natalie Backman, Felicia Järn, Sara Backlund, Jolinda Helsing, Wilma Jåfs och Liv Dalkarl.