Samarbetspartners

Vill du bli samarbetspartner?

Ta kontakt med Jan-Erik ”JEJE” Eklöf

Förmögenhetsplanen hjälper dig att se dina egna ekonomiska möjligheter, öka din förmögenhet och förbereda dig för ekonomiska risker. Boka tid, så gör vi en skräddarsydd plan för dig och ordnar om dina lån, så att du får ut det mesta av din ekonomi. Att byta bank är ett litet besvär men det kan ha stor inverkan på din framtid. Om du vill utveckla din ekonomi samt öka din förmögenhet och trygghet, välj en bank som gör det möjligt.

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr
Affärsmannen Karl Herman Renlund grundade år 1918 stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr. Stiftelsen har fått sitt namn efter donatorns mor. Till stiftelsens främsta uppgifter hör att understöda privat upprätthållen barndagvård, eftermiddagsverksamhet för skolelever samt sommarrekreation för barn

HBL
KSF Media ger ut Hufvudstadsbladet

Stiftelsen Tre Smeder
Stiftelsen Tre Smeder stöder kulturell och ideell verksamhet som utvecklar Helsingfors som en mångkulturell och livskraftig huvudstad, där det svenska språket har en självklar roll och stark relevans. Vi vill påverka och stärka det svenska, och bidra till ett mångsidigt innehåll i vardagen för stadens invånare.

Fazer
Våra värderingar vägleder oss i allt vi gör, och de utgör ett fundament som vår strategi, mission och vision bygger på. Dessa värderingar utgör grunden för vår dagliga interaktion och styr oss mot framtiden.

Fennia
Försäkring betyder att du gör dig redo för alla framtida möjligheter.
Din framtid. Fennia.

Åbo Akademi
I Åbo har var fjärde person anknytning till högskolorna antingen som studerande eller personal. I Vasa är var femte person högskolestuderande. Så vilket du än väljer, Vasa eller Åbo – välkommen att studera i en sann universitetsstad med ett levande studieliv!

Wiklöf Holding
Koncernens målsättning är att långsiktigt och uthålligt verka med god lönsamhet. Detta uppnås genom en balans mellan nytänkande och försiktighet, stor branschdiversifiering och en aktiv ägarstyrning byggd på kontinuerlig dialog mellan koncernledningen och dotterbolagens ledningar.

Helsingfors
Helsingfors stad lyfter fram främjandet av fysisk aktivitet som ett strategiskt spetsprojekt med mål att få stadsborna att röra på sig mera och sitta mindre. Programmet handlar om övergripande förståelse av, samt främjande och koordination av en fysiskt aktiv livsstil.